patiënteninformatie voor zorgverleners over bijwerkingen van oncologische middelen
bijwerkingenbijkanker.nl
een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies
onderzoekbijkanker.nl
helpt u bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker
verwijsgidskanker.nl
zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis ondersteunen
oncologiezorgnetwerken.nl