Longkanker in de gemeente Beverwijk

Uit het rapport van GGD Kennemerland van juni 2020 blijkt dat longkanker in Beverwijk vaker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. In de periode 2004 t/m 2018 was het aantal patiƫnten met longkanker 25% hoger dan in Nederland gemiddeld. EenVandaag vroeg bij IKNL voor dezelfde periode aanvullende gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie over het voorkomen van longkanker per 4-cijferig postcodegebied voor Beverwijk. De data op postcodeniveau komen grotendeels overeen met eerder onderzoek uit 2007 en 2009 van resp. de GGD en het RIVM. Gemiddeld over de postcodegebieden in de gemeente Beverwijk gaat het om een 25% hogere incidentie, dat wil zeggen dat 25% meer nieuwe diagnoses longkanker worden gesteld dan het Nederlands gemiddelde. Hierbij zijn verschillen tussen postcodegebieden.

17 november 2020

Op basis van de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie is het niet mogelijk om een oorzaak aan te wijzen voor deze verhoging. De kankerregistratie telt namelijk het aantal patiƫnten zonder dat er daarbij een oorzaak van de longkanker duidelijk is. Bovendien worden hierin geen gegevens verzameld over de risicofactoren die hier mogelijk een rol spelen.

GGD Kennemerland heeft in hun rapport een duiding ingevoegd van regionale risicofactoren. Daarbij is aangegeven dat het aannemelijk is dat zowel rookgedrag als de blootstelling aan luchtverontreiniging in de omgeving van Tata Steel in het verleden een rol hebben gespeeld in de verhoging van longkanker. Een verhoging van longkanker was eerder ook gevonden in het GGD rapport over de periode 1989-2003. Daarom heeft GGD Kennemerland overheden onder meer geadviseerd om de luchtkwaliteit te blijven verbeteren en om aandacht te blijven geven aan initiatieven om roken te stoppen of te voorkomen.

Met het 25% vaker voorkomen van longkanker behoort Beverwijk tot de top tien van gebieden in Nederland waar longkanker relatief het meeste voorkomt. Gezien de gemiddeld slechte prognose bij longkanker is dit zorgelijk. 

Update februari 2023: raadpleeg voor meer informatie over hoe vaak welke kankersoorten voorkomen in welke regio's in Nederland de Nederlandse Kankeratlas.