Cijfers over kanker eenvoudig weergegeven op kanker.nl

Op kanker.nl, het informatieplatform voor patiënten en naasten, staan vanaf nu cijfers over het voorkomen en de overleving van meer dan 70 kankersoorten in eenvoudige figuren. Deze figuren zijn in gebruikerstesten getoetst op begrijpelijkheid. Hiermee kunnen patiënten en naasten cijfers bekijken uit de Nederlandse Kankerregistratie, de landelijke registratie waarin gegevens van mensen met kanker worden vastgelegd. Voor vragen over hun individuele situatie kunnen patiënten hun behandelend arts raadplegen.

20 JANUARI 2021

De overzichten worden gegenereerd op basis van cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), beheerd door IKNL. Dankzij een technische koppeling met de NKR kunnen deze overzichten eenvoudig worden geüpdatet.

Leeftijd en geslacht

Kanker.nl toont per kankersoort hoeveel mensen jaarlijks een diagnose krijgen, de man-vrouwverdeling en de leeftijdsverdeling. Zo is te zien dat schildklierkanker vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. En bij dikkedarmkanker is te zien dat deze ziekte vooral voorkomt bij mensen ouder dan 60 jaar.

Overleving

Ook toont kanker.nl in figuren hoeveel patiënten vijf of tien jaar na de diagnose nog in leven zijn. De overleving verschilt per kankersoort en per stadium van de kanker bij diagnose. De overleving is bij het meest vroege stadium (stadium 1) het gunstigst en bij het meest uitgebreide stadium (stadium 4) het minst gunstig. Daarom toont kanker.nl ook de overleving per stadium vijf jaar na de diagnose.

Vragenlijst

Stichting kanker.nl doet samen met IKNL en Tilburg University onderzoek onder website-bezoekers over hoe zij de nieuwe figuren ervaren en of deze voor hen duidelijk zijn. De vragenlijst is beschikbaar voor bezoekers op de pagina’s met de cijfers bij de meestvoorkomende kankersoorten. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan Stichting kanker.nl de informatie verder verbeteren.

Overzichtspagina van alle cijfers

Alle cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie die kanker.nl toont vindt u via deze overzichtspagina:

www.kanker.nl/cijfers-over-kanker

Figuren

De getoonde aantallen en percentages worden automatisch binnengehaald op kanker.nl vanuit de NKR-cijfers applicatie van IKNL. Voor meer informatie kunnen bezoekers doorklikken naar iknl.nl/nkr-cijfers. Daar staan onder andere grafieken over de ontwikkelingen in de afgelopen dertig jaar, over hoe vaak kanker in eerdere jaren voorkwam en of de overleving is verbeterd. Gebruikers van NKR-cijfers kunnen grafieken genereren van onder andere het aantal diagnoses en de overleving in de afgelopen dertig jaar. Uitgebreide uitleg over de cijfers voor onderzoekers is ook beschikbaar

Over kanker.nl

Kanker.nl biedt begrijpelijke informatie, ervaringskennis en tools op het platform kanker.nl om patiënten op weg te helpen gedurende hun ziekte. Stichting kanker.nl ontwikkelt deze informatie in samenwerking met patiëntenorganisaties en andere kennispartners. Kanker.nl is een gezamenlijk initiatief van NFK - Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, IKNL en KWF Kankerbestrijding. Stichting kanker.nl ontwikkelt het platform kanker.nl met financiering van KWF.