waaier richtlijn palliatieve zorg kinderen beschikbaar

Samenvattingskaartjes voor richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen

Op het symposium ‘Wegwijs in de kinderpalliatieve zorg’ van 16 mei 2023 wordt de waaier met 25 samenvattingskaartjes gelanceerd die hoort bij de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen. Vanaf die dag is de waaier met samenvattingskaartjes ook (gratis) te bestellen via de webshop van IKNL. De waaier is bedoeld voor alle zorgverleners die te maken hebben met palliatieve zorg voor kinderen.  

De richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen die eind 2022 werd gepubliceerd is een zeer omvangrijke richtlijn met uitgebreide achtergrondinformatie, onderzoeksmethoden en aanbevelingen. IKNL is als procesbegeleider bij de ontwikkeling en herziening van richtlijnen palliatieve zorg betrokken en zo ook bij deze richtlijn. Om de bruikbaarheid, toegankelijkheid en verspreiding van de belangrijkste aanbevelingen uit deze richtlijn in de praktijk te vergroten, is een waaier van 25 samenvattingskaartjes gemaakt.  

Wat staat er in de samenvattingskaartjes? 

In de 25 samenvattingskaartjes staan de aanbevelingen uit de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen overzichtelijk per onderwerp opgesomd. Er zijn zowel algemene aanbevelingen in te vinden als aanbevelingen over psychosociale ondersteuning, zorg bij verlies en rouw en over symptomen zoals angst en depressie, neurologische symptomen en pijn. 

Waar kan ik de waaier verkrijgen? 

De waaier met de samenvattingskaartjes wordt 16 mei 2023 uitgedeeld in het Prinses Maxima Centrum op het symposium ‘Wegwijs in de kinderpalliatieve zorg’ van het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg. Vanaf die dag is hij daarnaast gratis te bestellen via de webshop op de site van IKNL

Meer informatie 

De nieuwe richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen staat op Pallialine. Meer informatie over palliatieve zorg voor kinderen en ondersteunende middelen zijn te vinden op de themapagina op Palliaweb

Informatie voor ouders/verzorgers over dit onderwerp is te vinden op de website van Overpalliatievezorg en via Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg met bijbehorende sites voor ouders en kind, zoals: 

houmevast.nl 

vergeetmeniet.nl 

ikmisje.nl 

Wegwijzer voor passende zorg in de regio