zieke oudere vrouw in bed met gele lakens, slapend

Start commentaarfase richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase

Op woensdag 8 februari is de richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijn is verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen. Zij bekijken de richtlijn kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 17 maart de tijd om hun op- en aanmerkingen terug te sturen.

Slaapproblemen komen regelmatig voor in de palliatieve fase. Ongeveer één op de twee patiënten in de palliatieve fase heeft hiermee te maken. Dit is aanmerkelijk meer dan bij de algemene bevolking.

Nieuwe richtlijn in ontwikkeling

De afgelopen jaren is onze kennis over slaapproblemen in de palliatieve fase verder ontwikkeld. Daarom wordt de huidige richtlijnen slaapproblemen in de palliatieve fase (2008) herzien. De richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase ondersteunt zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen in de palliatieve fase. De richtlijn richt zich met name op de fase waarin de levensverwachting ongeveer drie maanden of korter is, omdat de aanbevelingen in andere kwaliteitsstandaarden over slaapproblemen dan vaak niet meer voldoen. De werkgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de richtlijn bestaat uit vertegenwoordigers van het KNMP, NIP / LVMP, NHG, NVKG, Patiëntenfederatie Nederland, VGVZ  en  V&VN Transferverpleegkundigen en staat onder voorzitterschap van NHG

Vervolgtraject

Na ontvangst van het commentaar op de richtlijn past de richtlijnwerkgroep de conceptrichtlijn aan op basis van de suggesties. Daarna wordt de definitieve richtlijn voor autorisatie nogmaals naar de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en de patiëntenvereniging gestuurd, waarna publicatie volgt. Dit is voor deze richtlijn naar verwachting eind 2023.

Meer over de richtlijnen palliatieve zorg, waaronder deze, en een filmpje over hoe het proces van het ontwikkelen van richtlijnen in zijn werk gaat is hier te vinden.


 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd

Zieke vrouw in bed onscherp

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen met input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Herziene handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase

Kind in bed met koptelefoon

De richtlijn Complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wens en de vorm van een herziening. De Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg heeft daarop besloten om een handreiking Complementaire zorg voor volwassenen en voor kinderen in de palliatieve fase te maken.  In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze handreiking. Deze is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

lees verder