‘Niet langer wachten met aanscherpen kankerpreventie’

Eind mei verscheen in Journal of the American Association (JAMA) health Forum een studie naar nationale kankersterfte, afgezet tegen de uitgaven voor kankerzorg. Nederland komt daarin niet goed uit de bus. Niet omdat onze kankerzorg beneden peil is, maar omdat de incidentie ten opzichte van andere landen hoog is. Vier hoogleraren spreken zich in Medisch Contact uit: ‘Zonder een ambitieuzer en voortvarender leefstijlgericht preventiebeleid in Nederland zijn alle goede initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering niet meer dan dweilen met de kraan open.’

In het artikel beschouwen prof. dr. Valery Lemmens (IKNL), prof. dr. Marcel Verheij (FMS/SONCOS), prof. dr. Hans Nijman (Citrien) en prof. dr. Thijs Merkx (IKNL) de publicatie in JAMA die veel stof deed opwaaien. Tegelijk gaan ze in op de richting die Nederland volgens hen in moet gaan: inzetten op preventie en daarbij verder gaan dan het huidige beleid, bijvoorbeeld door prijsmechanismen in te zetten rond fastfood, tabak en alcohol en btw op groenten en fruit te verlagen. ‘De uitdagingen die er met betrekking tot de verdere stijging van de incidentie van kanker de komende decennia op onze zorg en maatschappij afkomen, zijn niet (alleen) te tackelen met goede organisatie en kwaliteit van de zorg: ambitieus preventiebeleid is daarbij cruciaal en urgent.’

Lees hier het pleidooi in Medisch Contact (artikel is voor abonnees).   

Gerelateerd nieuws

'Verbazingwekkend hoe flexibel we konden zijn in COVID-tijd'

Het COVID-19 en kanker symposium

Behandelaars, patiëntenorganisaties en beleidsmakers wisten razendsnel in te spelen op de coronapandemie, waardoor de impact op de oncologische zorg relatief beperkt is gebleven. Dat is een van de conclusies die naar voren kwam op het COVID-19 en kanker symposium.

lees verder

Ook matig alcoholgebruik verhoogt het risico op kanker

Harriet Rumgay, onderzoeker bij IARC, verdedigde op donderdag 10 november 2022 haar proefschrift: ’Measuring the Impact of Alcohol on the Global Burden of Cancer: International analysis of alcohol-related cancers‘ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor is prof. Valery Lemmens, IKNL en co-promotor is dr. Isabelle Soerjomataram, IARC. Uit haar onderzoek bijkt dat ook matig gebruik van alcohol het risico op kanker verhoogt. 

lees verder