‘Niet langer wachten met aanscherpen kankerpreventie’

Eind mei verscheen in Journal of the American Association (JAMA) health Forum een studie naar nationale kankersterfte, afgezet tegen de uitgaven voor kankerzorg. Nederland komt daarin niet goed uit de bus. Niet omdat onze kankerzorg beneden peil is, maar omdat de incidentie ten opzichte van andere landen hoog is. Vier hoogleraren spreken zich in Medisch Contact uit: ‘Zonder een ambitieuzer en voortvarender leefstijlgericht preventiebeleid in Nederland zijn alle goede initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering niet meer dan dweilen met de kraan open.’

In het artikel beschouwen prof. dr. Valery Lemmens (IKNL), prof. dr. Marcel Verheij (FMS/SONCOS), prof. dr. Hans Nijman (Citrien) en prof. dr. Thijs Merkx (IKNL) de publicatie in JAMA die veel stof deed opwaaien. Tegelijk gaan ze in op de richting die Nederland volgens hen in moet gaan: inzetten op preventie en daarbij verder gaan dan het huidige beleid, bijvoorbeeld door prijsmechanismen in te zetten rond fastfood, tabak en alcohol en btw op groenten en fruit te verlagen. ‘De uitdagingen die er met betrekking tot de verdere stijging van de incidentie van kanker de komende decennia op onze zorg en maatschappij afkomen, zijn niet (alleen) te tackelen met goede organisatie en kwaliteit van de zorg: ambitieus preventiebeleid is daarbij cruciaal en urgent.’

Lees hier het pleidooi in Medisch Contact (artikel is voor abonnees).   

Gerelateerd

Zelf uitgevoerde fitheidstest even betrouwbaar als professioneel begeleide variant

Vrouw in sportkleding

Uit recent onderzoek blijkt dat een zelf uitgevoerde fitheidstest, de Five Times Sit-To-Stand-test, voldoende overeenkomt met de gebruikelijke test die plaatsvindt onder begeleiding van een fysiotherapeut. Dat schrijft een onderzoeksteam, waaronder een aantal IKNL’ers, in het tijdschrift Journal of Clinical Nursing. Mogelijk kan de zelf uitgevoerde spierkrachttest worden ingezet als screeningstool voor (ex-)kankerpatiënten en waar nodig kan hierdoor tijdig (p)rehabilitatie worden aangeboden.

lees verder

Minder darmkanker door bevolkingsonderzoek

Bevolkingsonderzoek darmkanker effectief

De darmkankerscreening in Nederland leidt tot een dalende incidentie. Tumoren die binnen de screening worden gediagnosticeerd bevinden zich vaker in een vroeg stadium dan tumoren die buiten de screening worden gevonden. Dat blijkt uit een studie naar de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker dat gepubliceerd is in The Lancet Gastroenterology & Hepatology. De onderzoekers verwachten dat het bevolkingsonderzoek op lange termijn bijdraagt aan een daling van de darmkanker gerelateerde sterfte.

lees verder