Tablet toont DGOG-website

DGOG-website toont overzicht trials van Onderzoekbijkanker.nl 

Onderzoekbijkanker.nl, de trialdatabase voor de oncologie, biedt alle onderzoeksgroepen een overzicht van de binnen de onderzoeksgroep georganiseerde trials binnen een iFrame* (venster) op hun website. Hierdoor hoeft de onderzoeksgroep niet meer zelf de informatie over trials op hun website bij te houden. De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) maakt als eerste onderzoeksgroep gebruik van deze mogelijkheid. Zij tonen op hun website een iFrame met het overzicht van DGOG-studies vanaf Onderzoekbijkanker.nl.

* Een iFrame is een stukje code waarmee je informatie vanaf een andere website kunt tonen.

Op Onderzoekbijkanker.nl is een overzicht te vinden van interventieonderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies. Dit overzicht van trials is ook te vinden op Kanker.nl voor alle patiënten en naasten. IKNL onderhoudt deze trialdatabase. Om deze informatie compleet en actueel te houden, is het van belang dat nieuwe studies worden aangemeld door onderzoekers en onderzoekgroepen. De vindbaarheid van informatie over lopende studies draagt bij aan een betere inclusie. Een bijkomend voordeel is dat onderzoeksgroepen deze actuele informatie voortaan direct op hun eigen website kunnen tonen middels een iFrame. De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) maakt als eerste onderzoeksgroep gebruik van het iFrame Onderzoekbijkanker.nl om het overzicht van DGOG-studies te tonen.

Samenwerking IKNL, DORP en onderzoeksgroepen

IKNL en de Dutch Onocology Research Platform (DORP) werken samen om het trialoverzicht completer te krijgen. Met een aantal onderzoeksgroepen, waaronder de DGOG, zijn nu afspraken vastgelegd om dit te realiseren. Voor onderzoeksgroepen is het in kaart brengen van studie-informatie en dit bijhouden op de websites een tijdrovende klus. De DGOG wil de studie-informatie actueel houden en is hiervoor een samenwerking met Onderzoekbijkanker.nl aangegaan om op één plek de studie informatie bij te houden. Onderzoekbijkanker biedt vervolgens een iFrame waarin de actuele DGOG-studies getoond worden. De DGOG had de wens om dit in de look & feel van de eigen website te tonen. DORP heeft deze wens mogelijk gemaakt.  

Aanbod aan onderzoeksgroepen

IKNL biedt alle onderzoeksgroepen een iFrame aan vanaf onderzoekbijkanker.nl. Hierdoor is het zelf bijhouden van trials voor een onderzoeksgroep op de eigen website niet meer noodzakelijk.  De redactie van Onderzoekbijkanker verzorgt alle teksten, maar dient het signaal van nieuwe studies van de onderzoeksgroepen te krijgen.

Verkorte trialteksten

Voor de volledigheid van het overzicht van trials worden trials die nog niet door de onderzoeker zijn aangemeld verkort weergegeven. Deze informatie is afkomstig van publiek beschikbare informatie van de registers toetsingonline van de CCMO (Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek) en Clinicaltrials.gov. Zodra er contact is met de studiecoördinator wordt meer uitleg over de trial toegevoegd, de redactie zorgt ervoor dat deze uitleg begrijpelijk is voor patiënten.  

Contact

Heb je interesse om ook het studieoverzicht van Onderzoekbijkanker.nl te tonen op je eigen website? Het iFrame wordt ingericht op jouw onderzoeksgroep met de relevante kankersoorten.  

Neem contact op met K. Hoeijmakers – adviseur IKNL via kankeronderzoek@iknl.nl of tel 06 15 94 62 27 of met DORP via info@researchplatform-dorp.nl.

Onderzoekbijkanker.nl

 

 

 

Gerelateerd nieuws

Overzicht kankerstudies nu ook te zien op de website van het Oncologisch Netwerk Friesland

website obk

Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) en IKNL werken samen om lopende studies in Friesland te vermelden op onderzoekbijkanker.nl. Hier is het mogelijk met een filter een oncologienetwerk te selecteren zoals ONF en de lopende studies in dit netwerk in één overzicht weer te geven. Oncologisch Netwerk Friesland is het eerste netwerk dat een iFrame van onderzoekbijkanker.nl op de eigen website toont. 

lees verder

Met realworlddata sneller inzicht in mogelijke effectiviteit nieuw geneesmiddel bij maagkanker

Rob Verhoeven gaf een posterpresentatie over maagkanker op de ESMO 2023

De effectiviteit van een geneesmiddel wordt vastgesteld op basis van de resultaten van klinisch gerandomiseerd onderzoek. Op de ESMO liet onderzoeker dr. Rob Verhoeven (IKNL) zien dat met behulp van realworlddata al inzichten gegeven kunnen worden voor de gerandomiseerde trial is afgerond.

lees verder