Uw mening over complementaire zorg in de oncologie

Bent u werkzaam als verpleegkundige, arts of zorgmanager in de oncologie? U zou ons erg helpen door deze anonieme enquête (5 minuten) over complementaire zorg in te vullen.


COMMON-onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle kankerpatiënten naast de reguliere behandeling gebruik maakt van een vorm van complementaire zorg. Het meerjarige COMMON-onderzoek richt zich onder andere op het in kaart brengen van de mate waarin evidence-based complementaire zorg wordt besproken en/of is geïmplementeerd in de oncologie in Nederland. Daarnaast zijn we benieuwd naar de attitudes over dit onderwerp van zorgverleners en zorgmanagers werkzaam in de oncologie.
 

Ga naar de vragenlijst
 

Het COMMON-onderzoek is gesubsidieerd door de KWF Kankerbestrijding en wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is één van de samenwerkingspartners.

Meer informatie

Heeft u vragen over het COMMON-onderzoek? Mail naar Marit Mentink (Nivel)

Gerelateerd nieuws

Nieuws over voeding en kanker: de laatste state-of-the-art

voeding en kanker

Tegenwoordig staat voeding en kanker in de volle belangstelling. Er is steeds meer kennis over de relatie tussen voeding en het ontstaan van kanker, over de voedingsproblematiek tijdens en na de behandeling en over de mogelijkheden om via gerichte voedingsinterventie goede zorg te verlenen. In dit nieuwsbericht bundelen we de laatste state-of-the-art op het gebied van voeding en kanker: het nieuwe Handboek voeding bij kanker en de nieuwe folder Eten en drinken in de laatste fase van het leven.

lees verder

Nieuw: e-learning Voeding bij kanker voor verpleegkundigen

Voeding is belangrijk tijdens en na de behandeling, bij het herstel, de stabilisatie en voor het lichamelijk welzijn bij kanker. Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat je hiervoor voldoende aandacht hebt? De e-learning Voeding bij kanker helpt verpleegkundigen om vragen van oncologiepatiënten en hun naasten te kunnen beantwoorden. Ook geeft de e-learning handvatten hoe zij kunnen signaleren of en wanneer ondersteuning bij voeding nodig is. 

lees verder