Uw mening over complementaire zorg in de oncologie

Bent u werkzaam als verpleegkundige, arts of zorgmanager in de oncologie? U zou ons erg helpen door deze anonieme enquête (5 minuten) over complementaire zorg in te vullen.


COMMON-onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle kankerpatiënten naast de reguliere behandeling gebruik maakt van een vorm van complementaire zorg. Het meerjarige COMMON-onderzoek richt zich onder andere op het in kaart brengen van de mate waarin evidence-based complementaire zorg wordt besproken en/of is geïmplementeerd in de oncologie in Nederland. Daarnaast zijn we benieuwd naar de attitudes over dit onderwerp van zorgverleners en zorgmanagers werkzaam in de oncologie.
 

Ga naar de vragenlijst
 

Het COMMON-onderzoek is gesubsidieerd door de KWF Kankerbestrijding en wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is één van de samenwerkingspartners.

Meer informatie

Heeft u vragen over het COMMON-onderzoek? Mail naar Marit Mentink (Nivel)

Gerelateerd

Nieuw: E-learning Kanker en werk voor verpleegkundigen

Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? Beschik je over voldoende kennis en expertise om met een patiënt hierover in gesprek te gaan? Om verpleegkundigen hiermee te helpen, is de e-learning Kanker en werk ontwikkeld. 

lees verder

Doorbraak professionaliseringslag oncologiezorgnetwerken in de regio

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met en na de diagnose kanker. Hoewel een groot deel van hen geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker dichtbij huis aanvullend behandelen en begeleiden. Groei en doorontwikkeling van deze netwerken is van groot belang voor optimale integrale oncologische zorg in de regio.

lees verder