Uw mening over complementaire zorg in de oncologie

Bent u werkzaam als verpleegkundige, arts of zorgmanager in de oncologie? U zou ons erg helpen door deze anonieme enquête (5 minuten) over complementaire zorg in te vullen.


COMMON-onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle kankerpatiënten naast de reguliere behandeling gebruik maakt van een vorm van complementaire zorg. Het meerjarige COMMON-onderzoek richt zich onder andere op het in kaart brengen van de mate waarin evidence-based complementaire zorg wordt besproken en/of is geïmplementeerd in de oncologie in Nederland. Daarnaast zijn we benieuwd naar de attitudes over dit onderwerp van zorgverleners en zorgmanagers werkzaam in de oncologie.
 

Ga naar de vragenlijst
 

Het COMMON-onderzoek is gesubsidieerd door de KWF Kankerbestrijding en wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is één van de samenwerkingspartners.

Meer informatie

Heeft u vragen over het COMMON-onderzoek? Mail naar Marit Mentink (Nivel)

Gerelateerd nieuws

Herziene handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase

Kind in bed met koptelefoon

De richtlijn Complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wens en de vorm van een herziening. De Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg heeft daarop besloten om een handreiking Complementaire zorg voor volwassenen en voor kinderen in de palliatieve fase te maken.  In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze handreiking. Deze is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

lees verder

Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen 

netwerken

Onlangs verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek het artikel ‘Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen’. Oncologiezorgnetwerken zijn regionale of lokale netwerken van zorgverleners zoals diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen, die mensen met kanker dichtbij huis aanvullend behandelen. Het artikel pleit voor meer multidisciplinaire oncologiezorgnetwerken in Nederland om te komen tot een goed op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt, ook buiten de muren van het ziekenhuis. 

lees verder