Uw mening over complementaire zorg in de oncologie

Bent u werkzaam als verpleegkundige, arts of zorgmanager in de oncologie? U zou ons erg helpen door deze anonieme enquête (5 minuten) over complementaire zorg in te vullen.


COMMON-onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle kankerpatiënten naast de reguliere behandeling gebruik maakt van een vorm van complementaire zorg. Het meerjarige COMMON-onderzoek richt zich onder andere op het in kaart brengen van de mate waarin evidence-based complementaire zorg wordt besproken en/of is geïmplementeerd in de oncologie in Nederland. Daarnaast zijn we benieuwd naar de attitudes over dit onderwerp van zorgverleners en zorgmanagers werkzaam in de oncologie.
 

Ga naar de vragenlijst
 

Het COMMON-onderzoek is gesubsidieerd door de KWF Kankerbestrijding en wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is één van de samenwerkingspartners.

Meer informatie

Heeft u vragen over het COMMON-onderzoek? Mail naar Marit Mentink (Nivel)

Gerelateerd

Patiënten met zeldzame kanker ervaren onvervulde behoeften in ondersteunende zorg

Patiënten met een zeldzame kanker hebben onvervulde behoeften in ondersteunende zorg (zogenaamde unmet needs) tijdens hun gehele ziektetraject, van diagnose tot nazorg. Deze onvervulde behoeften rapporteren patiënten met name in het domein ‘verkrijgen van informatie en de weg vinden in het zorgsysteem’, binnen het psychologische domein, en het domein ‘fysiek en dagelijks leven’. Dat blijkt uit de systematische review van Eline de Heus (IKNL) en collega's. De onderzoekers zijn van mening dat de behoeften aan ondersteunende zorg van patiënten met een zeldzame kanker vanaf de diagnose op individueel niveau, op basis van het type kanker en de fase van de ziekte, aangepakt moeten worden door zorgverleners.

lees verder

Behoefte aan erkenning en support bij problemen met eten

Ongeveer de helft van de patiënten met kanker ervaart problemen met eten als gevolg van de ziekte of de behandelingen. Problemen met eten kunnen bij hen emoties oproepen zoals angst, boosheid, schuldgevoelens, teleurstelling of verdriet.

lees verder