Stuurgroep Huidkankerzorg roept sportscholen op om de zonnebank te bannen

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland heeft alle sportscholen met een zonnebank vandaag een mail gestuurd over de schadelijke effecten van zonnebankgebruik en roept op om te stoppen met de zonnebank. De mail is gestuurd naar méér dan 300 bij NLActief aangesloten sport- en beweegbedrijven die zeggen het Protocol Verantwoord Sporten te gebruiken, terwijl ze óók het gebruik van een zonnebank aanbieden. De stuurgroep benadrukt dat zonnebanken niet passen binnen een omgeving die veilig en verantwoord gezond leven wil stimuleren.

Zonnebanken zijn kankerverwekkend

Al in 2009 bestempelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zonnebanken als ‘onomstotelijk bewezen kankerverwekkend’. Qua gezondheidsrisico vergelijkbaar met asbest en tabak. In 2016 concludeerde een wetenschappelijk comité van de Europese Commissie dat ‘de enige veilige manier om zonnebanken te gebruiken, is ze helemaal niet te gebruiken’.

Huidkanker meest voorkomende vorm van kanker

Het is aangetoond dat de uv-straling van zonnebanken bijdraagt aan het ontstaan van huidkanker. Huidkanker is veruit de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Van alle nieuwe kankerpatiënten heeft 52% huidkanker. Jaarlijks komen er ruim 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij en het einde is nog niet in zicht. Binnen vijf jaar gaan we naar gemiddeld 350 nieuwe patiënten per gemiddelde werkdag. Dit betekent ieder half uur twee complete voetbalelftallen met de diagnose huidkanker erbij.

Oproep: ban de zonnebank!

Deze toename moet een halt toegeroepen worden. Niet alleen vanwege het persoonlijk leed van patiënten, maar ook omdat we willen voorkomen dat de zorg dichtslibt en onbetaalbaar wordt. Daarom heeft de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland afgelopen april het Nationaal Actieplan Huidkanker gepresenteerd. In deze stuurgroep zijn onder andere de Nederlandse vereniging van dermatologen (NVDV) en de patiëntenorganisaties De Huidkanker Stichting (HUKAs) en Stichting Melanoom vertegenwoordigd.

De stuurgroep doet een beroep op het sportieve hart, moreel kompas en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sportschooleigenaren en roept hen op: ban de zonnebank! Zonnebanken horen niet thuis in een omgeving die bedoeld is om een gezonde leefstijl te bevorderen. Een omgeving die gezonde keuzes stimuleert en ongezonde keuzes ontmoedigt.

Op 18 november debatteert de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur over ‘leefstijlpreventie’. Ongetwijfeld komen sport en bewegen dan ook aan de orde. De stuurgroep benadrukt dat dit een mooi moment is om een steentje bij te dragen aan preventie van de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, door de zonnebank(en) de deur uit te doen! De stuurgroep zal binnenkort sportscholen bellen. Zij hoopt dan te horen dat zij besloten hebben de zonnebankservice te beëindigen en gaat graag het gesprek aan over het risico van zonnebankgebruik.

Gerelateerd nieuws

Nieuw model voorspelt risico op uitzaaiingen cutaan plaveiselcelcarcinoom

driedimensionaal gestileerd beeld van een grafiek

Epidemioloog Loes Hollestein en dermatoloog Marlies Wakkee, werkzaam bij het Erasmus MC Kanker Instituut, ontwikkelden met bio-informaticus Barbara Rentroia-Pacheco en andere collega’s een model waarmee het mogelijk is om gepersonaliseerde risico-inschattingen te maken voor uitzaaiingen van het cutane plaveiselcelcarcinoom (PCC). Dit werd gedaan op basis van een landelijk cohort uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat vervolgens extern werd gevalideerd met landelijke registratiegegevens uit Engeland.

lees verder

Nationaal Actieplan Huidkanker lanceert website met aanpak huidkanker

mock-up van homepage website Nationaal Actieplan Huidkanker

Volgens de prognoses stijgt het aantal nieuwe huidkankerdiagnoses fors verder. De druk op de bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van toekomstige zorg zal alleen maar toenemen. Dit vraagt nú om maatregelen. Het goede nieuws is dat er op het gebied van huidkanker sinds april 2021 een plan van aanpak is om de vloedgolf te keren. Vanaf nu te vinden op de website van Nationaal Actieplan Huidkanker.

lees verder