IKNL levert eerste rapportages voor kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

Eerder berichtten we al dat IKNL met ingang van augustus 2020 de kwaliteitsregistraties van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) voor de prostatectomieën en cystectomieën in Nederlandse ziekenhuizen heeft overgenomen. Met ingang van 1 januari 2021 zijn hier ook de nefrectomieën bij gekomen.

Monitoren kwaliteit

Kwaliteitsregistraties zijn belangrijk voor het monitoren van de kwaliteit van zorg. IKNL is nu bezig op basis van de verzamelde data een rapportage op te stellen voor de NVU voor de prostatectomieën en cystectomieën, waarin inzicht wordt gegeven in de geleverde zorg en op basis waarvan eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten kunnen worden geïnitieerd. Het geanonimiseerde rapport wordt besproken door de werkgroep oncologische urologie die opvallende verschillen en mogelijke kansen voor verbetering signaleert. De data monitoring commissie van de NVU heeft inzicht in de data per ziekenhuis en neemt contact op met de vakgroepen indien de uitkomsten hier aanleiding toe geven. Het geanonimiseerde rapport zal door de NVU worden gepubliceerd in hun blad en nieuwsbrief voor leden.

De data die voor de kwaliteitsregistraties wordt verzameld, zijn beschikbaar in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Vandaar dat het logisch is om deze NKR-data ook te gebruiken voor de kwaliteitsregistraties. Dit scheelt de zorgverleners veel registratietijd. Tijd die ook (beter) besteed kan worden aan patiëntenzorg.

Verminderen registratielast

De data van de chirurgische behandelde patiënten met prostaat-, blaas- of nierkanker worden door gecertificeerde datamanagers van IKNL in de ziekenhuizen geregistreerd. Dit zorgt, naast vermindering van de registratielast, dus ook voor een objectieve dataverzameling.

IKNL is trots op de samenwerking met de NVU, die zowel een lagere registratielast oplevert voor zorgverleners als een onafhankelijk en objectief beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

Kwaliteitsregistratie prostaatcarcinoom: ziekenhuisregistratie versus Nederlandse Kankerregistratie

Goede kwaliteitsregistraties zijn cruciaal, omdat zij inzicht verschaffen in de kwaliteit van geleverde zorg en mogelijke verbeterpunten. De NVU is in 2008 gestart met de kwaliteitsregistratie prostaatcarcinoom waarin data zijn vastgelegd door zorgprofessionals. Sinds 1989 bestaat ook de landelijk dekkende Nederlandse Kankerregistratie (NKR) waarin data over prostaatkanker worden vastgelegd door datamanagers van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), die hiertoe medische dossiers raadplegen. In 2015 is IKNL samen met de NVU en andere wetenschappelijke verenigingen gestart met ProZIB, ‘ProstaatkankerZorg In Beeld’. Op basis van ProZIBresultaten is de NKR-Prostaatkankerset uitgebreid en daarmee geschikt geworden voor continue kwaliteitsmonitoring. Als onderdeel van ProZIB is de NVUKwaliteitsregistratie Prostaatcarcinoom vergeleken met de NKR wat betreft compleetheid en inhoud. De NKR bleek completer wat betreft het aantal radicale prostatectomieën (94% versus 62–85%). Inhoudelijk kwamen de registraties grotendeels overeen. Voordelen van een kwaliteitsregistratie in de NKR zijn: onafhankelijkheid, uniformiteit en verminderde registratielast voor de zorgprofessional bij gelijkblijvende inhoudelijke kwaliteit.