Europees kwaliteitskeurmerk voor MUMC+, OncoZon en IKNL

Het Maastricht UMC+ heeft als eerste academische ziekenhuis in Nederland het certificaat Comprehensive Cancer Centre gekregen van de Organisation of European Cancer Insititutes (OECI). Het kwaliteitskeurmerk is vijf jaar geldig en houdt in dat het ziekenhuis oncologische zorg, onderwijs en onderzoek op hoog niveau aanbiedt. IKNL geeft in opdracht van OECI uitvoering aan dit accreditatieprogramma. 

Het Maastricht UMC+ is de academische partner binnen het Oncologische Netwerk Zuidoost Nederland (OncoZON) waarin met acht andere ziekenhuizen en een radiotherapeutisch instituut nauw wordt samengewerkt. 

Bernd Kremer, medisch directeur van het Maastricht UMC+ Oncologie Centrum en voorzitter van OncoZON: ‘Deze certificering is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling voor de zorg aan patiënten in onze regio en ver daarbuiten. OECI vermeldt dan ook in het rapport dat deze samenwerking heeft geleid tot een innovatieve en dynamische organisatie - een frontrunner - die onderzoek en kennis stevig integreert in de klinische praktijk. Daaraan ten grondslag ligt een sterke visie die focust op overleven met functiebehoud. Zorg, onderzoek en ondersteuning zijn volgens de OECI helder georganiseerd rondom de ‘patient journey’. Het traject dat patiënten afleggen van verwijzing tot follow-up . Om de best mogelijke zorg te realiseren is op alle niveaus patiëntenparticipatie verankerd. Van samen beslissen over een behandeling tot meebeslissen over toekomstig beleid, bijvoorbeeld door patiëntvertegenwoordiging in de Oncologiecommissie.’

Het MUMC+ werkt binnen OncoZON samen met het Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius, Maastro, Maxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland. 
Andere centra die als lid zijn aangesloten bij de OECI in Nederland zijn het Erasmus MC, Radboudumc, UMC Groningen, Rijnstate Arnhem en IKNL. Het Antoni van Leeuwenhoek kreeg in 2017 als eerste Nederlandse ziekenhuis dit prestigieuze certificaat. 

Gerelateerd nieuws

Optimalisatie informatievoorziening door intensievere samenwerking kankerorganisaties

De vier organisaties achter het platform kanker.nl intensiveren hun samenwerking, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten door goede informatievoorziening. De samenwerking is erop gericht de digitale informatievoorziening verder te ontwikkelen, zodat patiënten beter zijn toegerust om samen met hun arts te beslissen over behandelmogelijkheden. Dit is afgesproken in een nieuwe overeenkomst tussen Stichting kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

lees verder

Aantal nieuwe kankerpatiënten in 2020 gedaald door coronacrisis, eerste daling in dertig jaar

Persoon met mondkapje en oranje shirt rust het hoofd op borstkas van persoon met mondkapje en roze shirt

In 2020 werd bij 115.000 patiënten* kanker vastgesteld, een daling van 4.000 ten opzichte van 2019. De daling is veroorzaakt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg afgelopen voorjaar vanwege de coronacrisis. Dit is de eerste keer in dertig jaar, sinds het begin van de kankerregistratie, dat het aantal patiënten is gedaald. De daling is zichtbaar bij de meeste soorten kanker, maar was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie die Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) deelt vanwege Wereldkankerdag morgen 4 februari.

lees verder