Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd op congres

In de behandelfase van kanker maar ook daarna ligt de focus vaak op overleven. Maar velen kampen met de (late) gevolgen van kanker en de behandeling. Het is belangrijk dat hier vanaf het eerste moment oog voor is.
Om dit voor elkaar te krijgen is tijdens het congres Kanker & Leven op 11 september jl. het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Een kleine terugblik van onderwerpen die op het congres de revue passeerden.

Tophockeyer Dennis Warmerdam

Wat doet ertoe in het leven van iemand met kanker? Het congres begint met een interview met tophockeyer Dennis Warmerdam, sinds enige jaren ambassadeur van Clubs4Life bij KWF en ambassadeur voor het Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Zorgnetwerk.

Ondanks dat hij eind 2017 een zeldzame vorm van kanker bleek te hebben, voelde Dennis zich geen kankerpatiënt. Bijzonder is dat hij vanaf het eerste moment helemaal open is geweest naar zijn familie en vrienden. Juist door het gesprek aan te gaan, werd een we-gevoel gecreëerd. Met zijn allen vochten ze tegen de kanker. Dat teamgevoel en de openheid zijn voor Dennis heel belangrijk geweest. Toch is dat niet de belangrijkste boodschap die hij meegeeft.  Dennis wil andere patiënten daarom vooral niet oproepen om hem na te doen, maar juist doen wat voor jezelf goed voelt.

Als hockeyer heb je een hele club achter je, dat maakt misschien ook dat je open moet zijn. Toch wil ik iedereen die met kanker te maken krijgt adviseren kwetsbaar te zijn. Uiteindelijk is kanker een mentale ziekte.

Lancering Nationaal Actieplan

Prof. dr. Jourik Gietema is trots op het Nationaal Actieplan Kanker & Leven dat hij mag overhandigen als voorzitter van de Taskforce Cancer Survivorship Care Steeds meer mensen overleven kanker. Ruim 40% van hen worstelt met de gevolgen en weet niet wat er mogelijk is aan ondersteuning na kanker. Het actieplan  bestaat daarom uit vijf onderdelen waarmee wordt ingezet op zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Door hier gezamenlijk op in te zetten kan het leven van mensen met en na kanker worden verbeterd.

Transmurale samenwerking

Het panel bestaande uit prof.dr. Gietema als internist-oncoloog, hoogleraar huisartsgeneeskunde prof. dr. Niek de Wit, huisarts Pauline de Graaf en ervaringsdeskundige Cisca van Driel namens Stichting Olijf, sprak over wat kenmerkend is voor de beoogde (transmurale) samenwerkingen. Volgens hen gebeurt het nog vaak dat de huisarts niet goed betrokken is, terwijl die een belangrijke ondersteunende en overkoepelende rol kan spelen. Huisarts De Graaf wil niet op de stoel van de specialist gaan zitten, maar kijkt graag wat er speelt in iemands leven om zo het hele proces te overzien. Maar liefst 70% van de (online) aanwezigen blijkt het ook eens te zijn met de stelling “De huisarts kan alleen goede nazorg bij kanker leveren als hij van meet af aan betrokken is geweest bij de zorg rondom de patiënt met kanker.”

Wetenschappelijk onderzoek

Vier sprekers vertellen over hun eigen onderzoek en ervaringen in de zorg tijdens en na kanker. Prof. dr. Alex Burdorf laat zien dat er al veel onderzoek is gedaan naar belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie gericht op het individu. Volgens hem is het  nog een punt van aandacht om nog meer te kijken naar de werkgever en werkomgeving. Prof. dr. Kees Ahaus illustreert vervolgens het momenteel nog gefragmenteerde gezondheidssysteem. Samenwerken ziet hij hierbij als het nieuwe fuseren. Prof. dr. Gietema laat verschillende langetermijngevolgen van kanker zien. Alle (online) aanwezigen zijn het met hem eens dat al aandacht voor langetermijngevolgen moet zijn op het moment van de behandelkeuze. Ten slotte sluit prof. dr. Marije van der Lee het plenaire programma af met haar visie op vermoeidheid als langetermijngevolg. Met name in de erkenning van dit onzichtbare probleem valt nog veel winst te behalen.

Video: Stimuleren van arbeidsparticipatie bij kanker – wetenschappelijke inzichten (prof. dr. Alex Burdorf)

Video: Hoe komen we tot geïntegreerde, persoonsgerichte zorg? (prof. dr. Kees Ahaus)
Video: Langetermijngevolgen van oncologische behandelingen (prof. dr. Jourik Gietema)

Video: Wat helpt echt tegen chronische vermoeidheid? (prof. dr. Marije van der Lee)

Meer informatie

Heeft u het congres gemist en bent u toch nieuwsgierig geworden? U kunt het congres Kanker & Leven in zijn geheel of per deelsessie terugkijken.
Voor meer informatie over het Nationaal Actieplan of het Congres Kanker & Leven op 10 september 2021: www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl

 

Gerelateerd

Pilot Aanpassingsstoornis bij kanker gestopt per 1 september

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en behandeling, zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid en angst. Als de problemen ernstiger zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. In 2012 is psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket gehaald, ook bij kanker. Deze zorg werd vanaf 1 maart 2018 tot 1 september 2021 (tijdelijk) vergoed vanuit de landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker. 

lees verder

Nieuw: Onco Appstore

Vrouw thuis achter laptop

Sinds vandaag is de Onco Appstore live gegaan op het informatieplatform kanker.nl/appstore. In de Onco Appstore staan de belangrijkste tools en apps voor mensen met kanker bij elkaar. De apps zijn onder andere getoetst op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en privacy. Om te zorgen dat de apps goed vindbaar zijn, staan ze nu bij elkaar in deze nieuwe appstore.  

lees verder