Landelijk overzicht vrije bedden hospices

Er is veel behoefte aan inzicht in het aantal beschikbare bedden in de hospicezorg. Daarom biedt de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) in deze coronacrisis een landelijke weergave van beschikbare hospicebedden voor mensen mét en zonder corona. Hiermee hopen we zorgprofessionals sneller inzicht te geven in de beschikbare plaatsen bij hospices. Deze informatie is beschikbaar op de website via www.palliaweb.nl/hospicegezocht.

Op de website is te zien:

  • of een hospice op dit moment gesloten is of tijdelijk geen patiënten meer opneemt (‘opnamestop voor onbepaalde tijd’),
  • hoeveel bedden nog beschikbaar zijn voor patiënten mét corona,
  • hoeveel bedden nog beschikbaar zijn voor patiënten zonder corona.

De regionale netwerken palliatieve zorg beheren deze informatie. Niet alle netwerken kunnen dat op dit moment volledig doen. PZNL ondersteunt hen waar dit wenselijk is.

Dit landelijke overzicht biedt vooral inzicht in waar bedden beschikbaar zijn. De hospices treffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zij stellen beleid op hoe aanmelding, opname en zorgverlening voor patiënt en naaste vorm krijgt in hun specifieke voorziening. Informatie daarover kunt u verkrijgen via de hospicevoorziening zelf.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via de mailbutton op de webpagina of stuur een mail naar: palliarts@iknl.nl.

IKNL is een van de de lidorganisaties van PZNL.