i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

Van de kankerpatiënten die worden gediagnosticeerd in de werkende leeftijd (40-50%) keert 89% binnen 24 maanden terug naar werk. Een van de voornaamste problemen die patiënten rapporteren op het werk zijn cognitieve klachten. Vanuit individueel, sociaal en economisch perspectief is het belangrijk om werkende kankerpatiënten met deze klachten te ondersteunen om de impact hiervan te verminderen. In de i-WORC-trial onderzoeken Kete Klaver (AVL) en collega’s of een online cognitief revalidatieprogramma hierbij kan helpen.

Kankerpatiënten kunnen te maken krijgen met cognitieve klachten, zoals moeite met het geheugen of concentratie, die kunnen leiden tot verminderde prestaties op het werk. Er bestaan verschillende interventies om  cognitieve klachten te verminderen, maar er is nog onvoldoende kennis over het effect van deze interventies op het functioneren op het werk. Online interventies worden steeds vaker ingezet bij ondersteuning van kankerpatiënten.

Het effect van online interventies is gemiddeld genomen vergelijkbaar met traditionele interventies. Patiënten ervaren online interventies als flexibel en tevens blijkt uit onderzoek dat dergelijke programma’s economischer zijn dan therapieën met persoonlijk contact. In een publicatie in het vakblad Trials (20 juli 2020) beschrijven de onderzoekers het ontwerp van een gerandomiseerde, gecontroleerde multicenter trial, waarin de (kosten-)effectiviteit wordt geëvalueerd van een online cognitief revalidatieprogramma voor werkende overlevenden van kanker met cognitieve klachten. 

Studieopzet 

De gerandomiseerde trial bestaat uit drie onderzoeksarmen, waaronder twee interventiegroepen (namelijk een groep die een basisversie van het cognitief revalidatieprogramma volgt, en een groep die een uitgebreide versie volgt) en een wachtlijstcontrolegroep. In totaal zullen 261 overlevenden geworven worden (leeftijd 18 tot 65 jaar) die weer aan het werk zijn en cognitieve klachten ervaren. Patiënten met en zonder cognitieve stoornissen op basis van een neuropsychologisch onderzoek, komen in aanmerking voor deelname.

Stratificatie vindt plaats op basis van de aanwezigheid van cognitieve stoornissen. De uitgebreide versie van het programma bestaat uit online modules (waaronder omgaan met vermoeidheid, vertrouwen in de hersenen, communicatie met collega’s en cognitieve strategietraining) en individuele begeleiding door een therapeut. De basisversie van het programma bestaat uit een beperkt aantal modules (waaronder omgaan met vermoeidheid, vertrouwen in de hersenen en communicatie met collega’s)zonder individuele begeleiding door een therapeut.   

Uitkomstmaten 

De primaire uitkomst wordt gemeten met de GAS-schaal (Goal Attainment Scale), en betreft een individueel gedefinieerd en aan werk gerelateerd behandeldoel. Secundaire uitkomst omvatten onder meer subjectief cognitief functioneren, functioneren op het werk en kwaliteit van leven. De primaire en secundaire uitkomsten worden gemeten bij aanvang van de studie (T0) en vervolgens na 12 weken (T1) en 26 weken (T2) na randomisatie. 

Sterke punten van deze studie zijn, naast het gerandomiseerde design, deelname van meerdere centra en vergelijking tussen drie patiëntengroepen, de selectie van patiënten op basis van aanwezigheid van cognitieve klachten, gepersonaliseerde en werkgerelateerde uitkomsten en het evalueren van het proces en de (kosten-)effectiviteit. 

Impact en belang 

Wereldwijd heeft circa 40% tot 50% van de patiënten met kanker de arbeidsgerechtigde leeftijd ten tijde van diagnose. Kankerpatiënten kunnen worden geconfronteerd met cognitieve klachten na diagnose en behandeling, waardoor functioneren op werk belemmerd kan worden. Zowel vanuit individueel als sociaal perspectief is het van belang om overlevenden van kanker te ondersteunen, niet alleen bij het hervatten van werk maar ook bij het aan het werk blijven. Een effectieve interventie om de impact van cognitieve klachten op het werk na kanker te verminderen, kan overlevenden hierbij helpen.  

Gerelateerd nieuws

Werkgerelateerde psychosociale zorg unieke kans voor zorgprofessionals

praatgroep

(Ex-)kankerpatiënten hebben behoefte aan werkgerelateerde ondersteuning in het ziekenhuis. Uit onderzoek van Amber Zegers (Amsterdam UMC) en collega’s blijkt echter dat kanker en werk geen standaardonderwerp is in de ziekenhuissetting. Volgens de onderzoekers hebben zorgprofessionals een unieke kans om bij te dragen aan de voorbereiding op sociale re-integratie, waaronder werkhervatting en werkbehoud, van overlevenden van kanker. Deze kans wordt tot op heden niet voldoende benut, zo blijkt uit dit onderzoek.  

lees verder