GERSOC-trial: geriatrische screening oudere vrouwen (70+) met eierstokkanker

GERSOC-trial: geriatrische screening oudere vrouwen (70+) met eierstokkanker

Het blijft een uitdaging voor artsen om te bepalen welke oudere vrouwen (70+) met gevorderde eierstokkanker fit genoeg zijn voor de standaardbehandeling en welke (kwetsbare) vrouwen meer baat hebben bij een aangepaste behandelstrategie. In de GERSOC-trial, een studie die momenteel plaatsvindt in meer dan twintig Nederlandse ziekenhuizen, wordt bewijs verzameld over de bijdrage die een geriatrisch assessment kan leveren aan de besluitvorming rond de behandeling van oudere patiënten met gevorderde eierstokkanker.

Circa 40% van de nieuw gediagnosticeerde patiënten met gevorderde eierstokkanker is 70 jaar en ouder. De standaardbehandeling van deze patiënten bestaat uit cytoreductieve chirurgie en (neo)adjuvante chemotherapie met carboplatin en paclitaxel. Bij oudere patiënten wordt de standaardbehandeling vaak achterwege gelaten of vroegtijdig gestopt vanwege het vermoeden van kwetsbaarheid (frailty).

Achtergrond

Het blijft een uitdaging om fitte, oudere patiënten te onderscheiden die de standaardbehandeling kunnen doorstaan van kwetsbare patiënten die mogelijk meer baat hebben bij een aangepaste behandelstrategie. Een integraal geriatrisch assessment (CGA) kan bijdragen aan het identificeren van kwetsbare patiënten en het verbeteren van maatwerktherapie voor deze groep patiënten.

Er zijn inmiddels screeningstesten ontwikkeld om patiënten te selecteren die voordeel kunnen hebben van een geriatrisch assessment. Echter, bij de behandeling van eierstokkanker is het gebruik van geriatrische testen nog maar zelden vergeleken met gebruikelijke, klinische zorg. In de GERSOC-trial (GERiatric Screening Ovarian Carcinoma) zal worden geëvalueerd of geriatrische screening van oudere patiënten met gevorderde eierstokkanker tot verbetering leidt van het afronden van de behandeling en kwaliteit van leven.

Studieopzet

Het is de bedoeling dat de gerandomiseerde GERSOC-trial in minimaal twintig Nederlandse ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Deze ziekenhuizen worden willekeurig toegewezen aan een arm met geriatrische screening & zorg of een arm met gebruikelijke zorg. Geriatrische screening bestaat in dit geval uit de G8-vragenlijst en de ‘Timed Up and Go test’.

In totaal zullen 320 patiënten van 70 jaar en ouder worden geïncludeerd met primair gevorderde eierstokkanker. Patiënten die als ‘fit’ worden beschouwd ontvangen de standaardbehandeling; patiënten die ‘niet fit’ zijn, zullen verwezen worden voor een geriatrisch assessment en behandeladvies. De primaire uitkomstmaat van deze trial is het percentueel verschil in afgeronde standaardbehandeling en aangepaste therapieën tussen beide armen. De secundaire uitkomstmaten bestaan onder andere uit kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en overleving.

Discussie

Het doel van deze trial is bewijs te verzamelen voor het gebruik van geriatrische screening tijdens de besluitvorming bij oudere patiënten met gevorderde eierstokkanker. Als bewezen wordt dat een geriatrisch assessment haalbaar, gunstig en kosteneffectief is, dan zou deze screening standaard ingevoerd kunnen worden in de klinische praktijk. Zo ver bekend is dit de eerste landelijke, gerandomiseerde trial waarin het effect van geriatrische screening op de uitkomsten van behandeling bij ouderen met eierstokkanker wordt geëvalueerd.

Status GERSOC-trial

Momenteel loopt de inclusie van ziekenhuizen en patiënten voor deze trial. Tot dusver zijn er aanmeldingen binnen van twintig ziekenhuizen en meer dan zeventig patiënten geïncludeerd. De inclusie zal naar verwachting augustus 2021 zijn voltooid. Trialregister: Geriatric screening in the treatment of elderly patients with ovarian carcinoma (ID: NTR6745).