Aantal nieuwe kankerdiagnoses na week 8 aanzienlijk gedaald

Als gevolg van de COVID-19-crisis is het aantal nieuwe kankerdiagnoses na week 8 aanzienlijk gedaald. De daling is het grootst bij huidkanker. Bij huidkanker lijkt er na een dieptepunt in week 14 enig herstel, maar bij de andere tumoren is dit nog niet zichtbaar. Doordat week 16, 18 en 19 vanwege feestdagen een werkdag minder hadden is, het aantal diagnoses in die weken lager dan in de omliggende weken. De cijfers van de laatste weken kunnen nog worden bijgesteld. Dit zijn de voorlopige aantallen diagnoses in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van diagnoses uit de landelijke pathologiedatabase PALGA. Lees de volledige update op de pagina Covid-19 en kanker

Daarmee is het aantal diagnoses al tien weken ongeveer een kwart lager dan in de eerste weken van januari. Geschat wordt dat meer dan 7.000 diagnoses hierdoor niet zijn gesteld. De Taskforce Oncologie overlegt over benodigde acties om deze uitgestelde zorg in te kunnen halen. 

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19-epidemie op het aantal kankerdiagnoses, behandelpatronen en uiteindelijk ook de behandeluitkomsten. IKNL presenteert de cijfers samen met de Taskforce Oncologie. De partijen die hierin vertegenwoordigd zijn, zetten zich in om samen de impact van de coronacrisis voor patiĆ«nten met kanker zoveel mogelijk te beperken. De Taskforce Oncologie wordt gevormd door de Nederlandse Federatie van KankerpatiĆ«ntenorganisaties (NFK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) (die de Federatie Medisch Specialisten, FMS, vertegenwoordigt) en IKNL.

Lees de volledige update op de pagina Covid-19 en kanker