Symposium nieuwe ontwikkelingen adjuvante behandeling melanoom

De melanoomcentra in Noordoost-Nederland organiseerden een symposium over recente ontwikkelingen en om regionale afspraken te maken over adjuvante behandelingen voor hoog stadium melanomen. Ruim vijftig medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden uit de drie noordelijke provincies waren aanwezig. De nieuwe behandelmogelijkheden hebben niet alleen gevolgen voor het werk van internist-oncologen in de veertien melanoomcentra in Nederland waar de adjuvante behandeling plaatsvindt, maar raken ook het werk van andere betrokken disciplines en/of ziekenhuizen eromheen.

Nieuwe adviezen voor de adjuvante behandeling

Op de valreep van 2018 verschenen de eerste van inmiddels drie positieve adviezen  van de Commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (commissie-BOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) voor de adjuvante behandeling van stadium III of IV melanoom. De Werkgroep Melanoom, onderdeel van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O), publiceerde daarop aansluitende afspraken voor een eenduidig beleid van alle melanoombehandelaars in Nederland. Een eveneens hieraan gewijde modulaire revisie van de richtlijn melanoom bevindt zich inmiddels in de afrondende fase.   

Symposium UMCG & MCL 

Om de bovengenoemde ontwikkelingen en de inhoudelijke en organisatorische consequenties daarvan voor de melanoomzorg in Noordoost-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) te bespreken, organiseerden de twee regionale melanoomcentra - UMC Groningen en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) - op 5 maart jl. in samenwerking met de landelijke tumorfocusgroep (TFG) Melanoom en IKNL een symposium hierover.  

Ruim vijftig medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden uit de drie noordelijke provincies waren aanwezig in het Onderwijscentrum UMCG, om daar onder andere het volgende te horen:

  • Lukas Been (chirurg UMCG) benadrukte het nut van de schilwachtklierprocedure, die stadium IB/II patiënten kan ‘opstadiëren’ naar stadium-III-patiënten; het onthouden ervan staat - bij een positieve schildwachtklier - gelijk aan het onthouden van de keuze voor adjuvante systemische behandeling.
  • Edward Fiets en Hilde Jalving (internist-oncologen MCL en UMCG) gaven inzicht in de verschillende vormen van adjuvante behandeling voor patiënten met stadium III en IV melanoom.
  • Renske Horinga (verpleegkundig specialist UMCG) besprak de mogelijke bijwerkingen van immunotherapie en hoe deze gediagnosticeerd en behandeld worden.
  • Susanne Estourgie (chirurg MCL / Tjongerschans) gaf aan dat frequentie en intensiteit van de follow-up van stadium-III-patiënten gaat veranderen.

Regionaal melanoomnetwerk

De combinatie van inleidende presentaties, daaropvolgende paneldiscussie en afsluitende borrel bleek een vruchtbare bodem voor het vormen van ideeën over een regionaal melanoomnetwerk. De initiators van het symposium willen werk gaan maken van het schriftelijk vastleggen van heldere afspraken over verwijzingen en follow-up van melanoompatiënten waarvan de adjuvante systemische behandeling alleen in het UMCG en MCL gegeven wordt. Ook hebben zij afgesproken periodiek - te beginnen over een jaar - vergelijkbare bijeenkomsten te organiseren om de stand van zaken te evalueren en eventuele nieuwe innovaties te bespreken.

 

1. Adjuvant dabrafenib in combinatie met trametinib bij stadium III melanoom (november 2018).
2. Adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie (november 2018).
3. Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom (maart 2019).

categorie: Melanoom
Gerelateerd

‘Huidkanker is te voorkomen als we dat samen doen, Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

Uit de kankerregistratie blijkt een verbluffende stijging van het aantal gevallen van huidkanker. Er zijn 70.000 nieuwe patiënten met huidkanker per jaar, dat bracht IKNL eind 2019 in het rapport ‘Huidkankerzorg in Nederland’. Wat is er nodig om de stijging te keren en hoe wordt daaraan gewerkt? Een dubbelinterview met Arno Rutte, voorzitter Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland en Eline Kramer, directeur NVDV. 

lees verder

Ontwikkelingen rondom Nationaal Actieplan Huidkanker

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland - cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’, bevestigde nogmaals de al jaren toegenomen en ook de komende jaren nog altijd verder toenemende aantallen huidkankerpatiënten. Deze leggen een grote druk op de houdbaarheid (bemensbaarheid en betaalbaarheid) en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg van nu én morgen. Daarop hebben de NVDV en IKNL initiatief genomen voor oprichting van de Stuurgroep Huidkankerzorg. De stuurgroep presenteerde op 19 april 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker. 

lees verder