Symposium nieuwe ontwikkelingen adjuvante behandeling melanoom

De melanoomcentra in Noordoost-Nederland organiseerden een symposium over recente ontwikkelingen en om regionale afspraken te maken over adjuvante behandelingen voor hoog stadium melanomen. Ruim vijftig medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden uit de drie noordelijke provincies waren aanwezig. De nieuwe behandelmogelijkheden hebben niet alleen gevolgen voor het werk van internist-oncologen in de veertien melanoomcentra in Nederland waar de adjuvante behandeling plaatsvindt, maar raken ook het werk van andere betrokken disciplines en/of ziekenhuizen eromheen.

Nieuwe adviezen voor de adjuvante behandeling

Op de valreep van 2018 verschenen de eerste van inmiddels drie positieve adviezen  van de Commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (commissie-BOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) voor de adjuvante behandeling van stadium III of IV melanoom. De Werkgroep Melanoom, onderdeel van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O), publiceerde daarop aansluitende afspraken voor een eenduidig beleid van alle melanoombehandelaars in Nederland. Een eveneens hieraan gewijde modulaire revisie van de richtlijn melanoom bevindt zich inmiddels in de afrondende fase.   

Symposium UMCG & MCL 

Om de bovengenoemde ontwikkelingen en de inhoudelijke en organisatorische consequenties daarvan voor de melanoomzorg in Noordoost-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) te bespreken, organiseerden de twee regionale melanoomcentra - UMC Groningen en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) - op 5 maart jl. in samenwerking met de landelijke tumorfocusgroep (TFG) Melanoom en IKNL een symposium hierover.  

Ruim vijftig medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden uit de drie noordelijke provincies waren aanwezig in het Onderwijscentrum UMCG, om daar onder andere het volgende te horen:

  • Lukas Been (chirurg UMCG) benadrukte het nut van de schilwachtklierprocedure, die stadium IB/II patiënten kan ‘opstadiëren’ naar stadium-III-patiënten; het onthouden ervan staat - bij een positieve schildwachtklier - gelijk aan het onthouden van de keuze voor adjuvante systemische behandeling.
  • Edward Fiets en Hilde Jalving (internist-oncologen MCL en UMCG) gaven inzicht in de verschillende vormen van adjuvante behandeling voor patiënten met stadium III en IV melanoom.
  • Renske Horinga (verpleegkundig specialist UMCG) besprak de mogelijke bijwerkingen van immunotherapie en hoe deze gediagnosticeerd en behandeld worden.
  • Susanne Estourgie (chirurg MCL / Tjongerschans) gaf aan dat frequentie en intensiteit van de follow-up van stadium-III-patiënten gaat veranderen.

Regionaal melanoomnetwerk

De combinatie van inleidende presentaties, daaropvolgende paneldiscussie en afsluitende borrel bleek een vruchtbare bodem voor het vormen van ideeën over een regionaal melanoomnetwerk. De initiators van het symposium willen werk gaan maken van het schriftelijk vastleggen van heldere afspraken over verwijzingen en follow-up van melanoompatiënten waarvan de adjuvante systemische behandeling alleen in het UMCG en MCL gegeven wordt. Ook hebben zij afgesproken periodiek - te beginnen over een jaar - vergelijkbare bijeenkomsten te organiseren om de stand van zaken te evalueren en eventuele nieuwe innovaties te bespreken.

 

1. Adjuvant dabrafenib in combinatie met trametinib bij stadium III melanoom (november 2018).
2. Adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie (november 2018).
3. Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom (maart 2019).

categorie: Melanoom
Gerelateerd

Impact coronacrisis op diagnose melanoom

Er zijn ongeveer 1.000 minder diagnoses melanoom gesteld dan verwacht door de Covid-crisis. De verslechtering van prognose hangt samen met hoelang het uitstel duurt. Met een model is berekend wat de impact van de latere diagnoses waarschijnlijk zal zijn. De resultaten staan in het RIVM-rapport 'Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid' waaraan IKNL heeft bijgedragen. 

lees verder

Ook patiënten met dun melanoom (1 mm) stratificeren in hoog of laag risico 

Ook patiënten met dun melanoom (1 mm) stratificeren in hoog of laag risico 

Hoewel de prognose van patiënten met een dun melanoom (Breslow-dikte 1 mm) uitstekend is op populatieniveau, kunnen sommige patiënten sterven aan de gevolgen van een dun melanoom. Daarom zouden deze patiënten beter gestratificeerd moeten worden in hoog of laag risico, omdat dit diagnostische en therapeutische consequenties heeft in tijden van gepersonaliseerde zorg. Dat stellen Loes Hollestein (Erasmus MC, IKNL) en Tamar Nijsten (Erasmus MC) in een commentaar in de British Journal of Dermatology.

lees verder