Symposium nieuwe ontwikkelingen adjuvante behandeling melanoom

De melanoomcentra in Noordoost-Nederland organiseerden een symposium over recente ontwikkelingen en om regionale afspraken te maken over adjuvante behandelingen voor hoog stadium melanomen. Ruim vijftig medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden uit de drie noordelijke provincies waren aanwezig. De nieuwe behandelmogelijkheden hebben niet alleen gevolgen voor het werk van internist-oncologen in de veertien melanoomcentra in Nederland waar de adjuvante behandeling plaatsvindt, maar raken ook het werk van andere betrokken disciplines en/of ziekenhuizen eromheen.

Nieuwe adviezen voor de adjuvante behandeling

Op de valreep van 2018 verschenen de eerste van inmiddels drie positieve adviezen  van de Commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (commissie-BOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) voor de adjuvante behandeling van stadium III of IV melanoom. De Werkgroep Melanoom, onderdeel van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O), publiceerde daarop aansluitende afspraken voor een eenduidig beleid van alle melanoombehandelaars in Nederland. Een eveneens hieraan gewijde modulaire revisie van de richtlijn melanoom bevindt zich inmiddels in de afrondende fase.   

Symposium UMCG & MCL 

Om de bovengenoemde ontwikkelingen en de inhoudelijke en organisatorische consequenties daarvan voor de melanoomzorg in Noordoost-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) te bespreken, organiseerden de twee regionale melanoomcentra - UMC Groningen en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) - op 5 maart jl. in samenwerking met de landelijke tumorfocusgroep (TFG) Melanoom en IKNL een symposium hierover.  

Ruim vijftig medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden uit de drie noordelijke provincies waren aanwezig in het Onderwijscentrum UMCG, om daar onder andere het volgende te horen:

  • Lukas Been (chirurg UMCG) benadrukte het nut van de schilwachtklierprocedure, die stadium IB/II patiënten kan ‘opstadiëren’ naar stadium-III-patiënten; het onthouden ervan staat - bij een positieve schildwachtklier - gelijk aan het onthouden van de keuze voor adjuvante systemische behandeling.
  • Edward Fiets en Hilde Jalving (internist-oncologen MCL en UMCG) gaven inzicht in de verschillende vormen van adjuvante behandeling voor patiënten met stadium III en IV melanoom.
  • Renske Horinga (verpleegkundig specialist UMCG) besprak de mogelijke bijwerkingen van immunotherapie en hoe deze gediagnosticeerd en behandeld worden.
  • Susanne Estourgie (chirurg MCL / Tjongerschans) gaf aan dat frequentie en intensiteit van de follow-up van stadium-III-patiënten gaat veranderen.

Regionaal melanoomnetwerk

De combinatie van inleidende presentaties, daaropvolgende paneldiscussie en afsluitende borrel bleek een vruchtbare bodem voor het vormen van ideeën over een regionaal melanoomnetwerk. De initiators van het symposium willen werk gaan maken van het schriftelijk vastleggen van heldere afspraken over verwijzingen en follow-up van melanoompatiënten waarvan de adjuvante systemische behandeling alleen in het UMCG en MCL gegeven wordt. Ook hebben zij afgesproken periodiek - te beginnen over een jaar - vergelijkbare bijeenkomsten te organiseren om de stand van zaken te evalueren en eventuele nieuwe innovaties te bespreken.

 

1. Adjuvant dabrafenib in combinatie met trametinib bij stadium III melanoom (november 2018).
2. Adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie (november 2018).
3. Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom (maart 2019).

Gerelateerd nieuws

Nationaal Actieplan Huidkanker lanceert website met aanpak huidkanker

mock-up van homepage website Nationaal Actieplan Huidkanker

Volgens de prognoses stijgt het aantal nieuwe huidkankerdiagnoses fors verder. De druk op de bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van toekomstige zorg zal alleen maar toenemen. Dit vraagt nú om maatregelen. Het goede nieuws is dat er op het gebied van huidkanker sinds april 2021 een plan van aanpak is om de vloedgolf te keren. Vanaf nu te vinden op de website van Nationaal Actieplan Huidkanker.

lees verder

Oproep voor een zonveilige sportomgeving

Met het Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’ roept de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland op tot een zonveilige sportomgeving. De oproep is gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF om bij het nieuwe Nationaal Sportakkoord aandacht te besteden aan het belang van een zonveilige sportomgeving.

lees verder