Sterfte aan longkanker onder vrouwen in Nederland

Nederland is een van de Europese landen met de hoogste longkankersterfte. dat blijkt uit de sterftecijfers gepresenteerd door Eurostat, welke voor Nederland zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met andere landen is vooral de longkankersterfte onder vrouwen in Nederland hoog. 

Eerder bleek al dat de kankersterfte onder vrouwen in Nederland de hoogste is van alle landen in West-Europa en dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door longkanker. Dat longkanker bij vrouwen in Nederland vaker voorkomt dan in andere landen is te verklaren doordat vrouwen hier vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw in grotere getale zijn gaan roken dan in andere landen. 

 


Na een sterke stijging in longkankersterfte onder vrouwen lijkt dit vanaf 2015 stabieler. De komende jaren zal moeten worden bekeken of er inderdaad definitief een einde is gekomen aan de eerdere stijging van longkankersterfte onder vrouwen. 


 Grafiek 1: Sterfte aan longkanker in Nederland


Longkanker is een veelvoorkomende kankersoort met meer dan 13.000 nieuwe patiĆ«nten in 2018, dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Terwijl het aantal mannen met longkanker min of meer stabiel is ten opzichte van 2017, waren er in 2018 weer meer vrouwen met longkanker dan in de voorgaande jaren. Dit betreft echter geringe schommelingen. Vanaf 2015 is de incidentie relatief stabiel vergeleken met de grote stijging tussen 1990 en 2015. Van de veelvoorkomende vormen van kanker heeft longkanker de laagste overleving. De helft van de longkankerpatiĆ«nten heeft gevorderde kanker bij diagnose.


Grafiek 2: Incidentie van longkanker in Nederland op basis van de Nederlandse Kankerregistratie

Alle cijfers over het voorkomen (incidentie) en sterfte aan longkanker zijn te raadplegen op: NKR-cijfers


Grafiek 3: Sterfte aan longkanker in Nederland, aantallen per 100.000 inwoners, gestandaardiseerd (European Standardized Rate, ESR)

 Grafiek 4: Gestandaardiseerde incidentie van longkanker in Nederland (European Standardized Rate, ESR)