Ruim 1:3 maagkankerpatiënten ontwikkelt recidief en/of afstandsmetastasen

Ruim een derde (37%) van de met curatieve intentie behandelde maagkankerpatiënten ontwikkelt later een locoregionaal recidief en/of afstandsmetastasen, ondanks chirurgie met perioperatieve behandeling. Verder blijkt uit onderzoek van Ibtissam Mokadem (IKNL) en collega’s dat een meerderheid van deze patiënten (89%) te maken krijgt met afstandsmetastasen. Om de overleving van deze patiënten te verbeteren, zijn volgens de onderzoekers multimodale behandelstrategieën nodig gericht op het voorkomen van afstandsmetastasen.
 

In de meeste West-Europese landen maakt perioperatieve chemotherapie deel uit van de standaard curatieve behandeling van maagkanker. Niettemin blijft het aantal recidieven hoog na multimodale behandeling. In deze studie is onderzoek gedaan naar recidiefpatronen bij patiënten in de klinische praktijk die perioperatieve chemotherapie kregen tijdens een maagkankeroperatie.

Opzet en resultaten

Voor deze studie werden patiënten (cT1N+ / cT2-4a, X; elke cN; cM0)geselecteerd die tussen 2010 en 2015 zijn gediagnosticeerd met adenocarcinoom van de maag en die ten minste preoperatieve chemotherapie plus een gastrectomie kregen met curatieve opzet. De data waren afkomstig van 18 Nederlandse ziekenhuizen en verkregen via de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Aanvullende gegevens over type chemotherapie en incidentie van recidieven werden verzameld uit medische dossiers. De onderzoekers onderzochten de patronen, percentages en het moment van optreden van recidieven en voerden multivariabele Cox-regressie uit om prognostische factoren voor het terugkeren van de ziekte te bepalen.

In totaal werden 408 patiënten geïdentificeerd die aan de inclusiecriteria voldeden. Na een mediane follow-up van 28 maanden had 37% van de maagkankerpatiënten een recidief, van wie een meerderheid (89%) afstandsmetastasen had. De recidiefvrije 1-jaarsoverleving was 72%. Het risico op een recidief was hoger bij patiënten van 60 jaar en ouder, bij stadium ypN+ (HR: 4,9), bij een gedeeltelijke of afwezigheid van tumorregressie (risico 2,63), drie in plaats van zes of meer chemotherapiecycli (HR 3,04), een R1-resectie (HR 1,52) of bij minder dan vijftien verwijderde lymfeklieren (HR 1,64).

Conclusies 

Ibtissam Mokadem en collega’s concluderen dat een aanzienlijk aantal patiënten met maagkanker die met curatieve intentie zijn behandeld, ondanks chirurgie en perioperatieve behandeling, later toch met een recidief te maken krijgen. In lijn met eerdere studies blijkt dat een meerderheid (90%) afstandsmetastasen ontwikkelt. Dit geeft het belang aan van multimodale behandelstrategieën gericht op het voorkomen van afstandsmetastasen bij deze patiënten.

Gerelateerd nieuws

Incidentie & overleving van intestinaal en diffuus slokdarm- en maagcarcinoom

Incidentie & overleving van intestinaal en diffuus slokdarm- en maagcarcinoom

De incidentie en overleving van slokdarm- of maagadenocarcinoom verschilt naar gelang het histologische subtype van deze tumoren. De prognose van patiënten met een intestinale tumor is significant beter dan van lotgenoten met een diffuse tumor. Dat blijkt uit een landelijke studie van Rosa van der Kaaij (NKI-AvL, Amsterdam), waarin data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) zijn gekoppeld.

lees verder

Synoptische PA-verslagen bij slokdarm- en maagkanker vollediger

Introductie van synoptische verslaglegging leidt tot verbetering van de volledigheid van pathologieverslagen bij chirurgische behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker. Dat concluderen Nikolaj Baranov (Radboudumc) en collega’s aan de hand van gegevens uit de PALGA-databank en Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De volledigheid was beter wat betreft informatie over tumorgrootte, gradering, lokalisatie, tumorregressie na neoadjuvante therapie en lymfovasculaire & perineurale invasie. De onderzoekers adviseren synoptische verslaglegging een vast onderdeel te maken van de standaardzorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker.

lees verder