Palliatieve Zorg Nederland en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg bundelen krachten

Bestuurders Jessica Bruijnincx en Esmé Wiegman van Palliatieve Zorg Nederland en bestuurder Meggi Schuiling-Otten van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg tekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Door de krachten van PZNL en het Kenniscentrum te bundelen, kunnen beide organisaties elkaar versterken en gebruik maken van elkaars kennis, kunde en ervaring op het gebied van palliatieve zorg. De gezamenlijke ambitie: ‘goede palliatieve zorg voor iedereen’, vormt de basis van deze samenwerking.

Samenwerken aan de beste palliatieve zorg

De samenwerking tussen PZNL en het Kenniscentrum vindt op meerdere vlakken plaats, waaronder op gezamenlijke, inhoudelijke thema’s als passende bekostiging, onderzoek naar een goed individueel zorgplan om zorgafspraken in vast te leggen en richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we als PZNL en Kenniscentrum nog beter bijdragen aan de kwaliteit van palliatieve zorg,” aldus Esmé Wiegman.

Daarnaast is palliatieve zorg voor kinderen een specialisme op zich. Wiegman: “Naast samenwerken op gezamenlijke thema’s, zullen het Kenniscentrum en PZNL daarom de komende tijd ook kijken naar hoe palliatieve zorg moet worden ingericht wanneer patiënten de leeftijd van 18 jaar bereiken. Zij vallen dan niet langer onder kindzorg, maar zijn voor de wet volwassen. Hoe kunnen we hen dan het best ondersteunen?”

Schuiling-Otten: “Naast de knelpunten die gezinnen ervaren als hun kind de volwassen leeftijd bereikt, staan wij voor complexe uitdagingen daar waar het gaat om het verbeteren van organisatie, beschikbaarheid en financiering van zorg en het verspreiden van de benodigde kennis en expertise. Deze knelpunten die gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind ervaren, zijn van grote impact op de kwaliteit van leven van het hele gezin en zijn opgenomen in de Landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg 2019-2021. PZNL vervult hierin een actieve rol.”  

Over Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is in april 2018 opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren. Alles in het belang van de patiënt en diens naasten. De ambitie van PZNL is het helpen mogelijk maken dat iedereen in Nederland op de door hem of haar gewenste plek en de omstandigheden van voorkeur kan overlijden.

Voor vragen of meer informatie over PZNL kunt u contact opnemen met Esmé Wiegman, e.wiegman@pznl.nl.

Over Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is ontstaan vanuit een samenwerking van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise (PAL) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Met de visie ‘kennis centraal, zorg lokaal’ zet het Kenniscentrum zich in voor goede kinderpalliatieve zorg voor alle kinderen en hun gezinnen in Nederland en een duurzame inbedding in ons zorgsysteem. Hierbij werken we samen in een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.

Voor vragen of meer informatie over het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg kunt u contact opnemen met Carolien Huizinga, c.huizinga@kinderpalliatief.nl.

Gerelateerd nieuws

Herziene handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase

Kind in bed met koptelefoon

De richtlijn Complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wens en de vorm van een herziening. De Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg heeft daarop besloten om een handreiking Complementaire zorg voor volwassenen en voor kinderen in de palliatieve fase te maken.  In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze handreiking. Deze is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

lees verder

Herziene richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen gepubliceerd

jongetje ziek in bed met knuffel

De herziene richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen is gepubliceerd. De richtlijn sluit aan bij knelpunten uit de praktijk die ouders, verzorgers en zorgverleners hebben aangegeven. Een multidisciplinaire werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van Stichting Kind en Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg en verschillende ziekenhuizen waaronder Prinses Máxima Centrum, heeft deze richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld volgens de wetenschappelijke methodologie. Daarmee biedt het een antwoord op uitdagingen in de praktijk. IKNL is als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken.

lees verder