Palliatieve Zorg Nederland en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg bundelen krachten

Bestuurders Jessica Bruijnincx en Esmé Wiegman van Palliatieve Zorg Nederland en bestuurder Meggi Schuiling-Otten van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg tekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Door de krachten van PZNL en het Kenniscentrum te bundelen, kunnen beide organisaties elkaar versterken en gebruik maken van elkaars kennis, kunde en ervaring op het gebied van palliatieve zorg. De gezamenlijke ambitie: ‘goede palliatieve zorg voor iedereen’, vormt de basis van deze samenwerking.

Samenwerken aan de beste palliatieve zorg

De samenwerking tussen PZNL en het Kenniscentrum vindt op meerdere vlakken plaats, waaronder op gezamenlijke, inhoudelijke thema’s als passende bekostiging, onderzoek naar een goed individueel zorgplan om zorgafspraken in vast te leggen en richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we als PZNL en Kenniscentrum nog beter bijdragen aan de kwaliteit van palliatieve zorg,” aldus Esmé Wiegman.

Daarnaast is palliatieve zorg voor kinderen een specialisme op zich. Wiegman: “Naast samenwerken op gezamenlijke thema’s, zullen het Kenniscentrum en PZNL daarom de komende tijd ook kijken naar hoe palliatieve zorg moet worden ingericht wanneer patiënten de leeftijd van 18 jaar bereiken. Zij vallen dan niet langer onder kindzorg, maar zijn voor de wet volwassen. Hoe kunnen we hen dan het best ondersteunen?”

Schuiling-Otten: “Naast de knelpunten die gezinnen ervaren als hun kind de volwassen leeftijd bereikt, staan wij voor complexe uitdagingen daar waar het gaat om het verbeteren van organisatie, beschikbaarheid en financiering van zorg en het verspreiden van de benodigde kennis en expertise. Deze knelpunten die gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind ervaren, zijn van grote impact op de kwaliteit van leven van het hele gezin en zijn opgenomen in de Landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg 2019-2021. PZNL vervult hierin een actieve rol.”  

Over Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is in april 2018 opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren. Alles in het belang van de patiënt en diens naasten. De ambitie van PZNL is het helpen mogelijk maken dat iedereen in Nederland op de door hem of haar gewenste plek en de omstandigheden van voorkeur kan overlijden.

Voor vragen of meer informatie over PZNL kunt u contact opnemen met Esmé Wiegman, e.wiegman@pznl.nl.

Over Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is ontstaan vanuit een samenwerking van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise (PAL) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Met de visie ‘kennis centraal, zorg lokaal’ zet het Kenniscentrum zich in voor goede kinderpalliatieve zorg voor alle kinderen en hun gezinnen in Nederland en een duurzame inbedding in ons zorgsysteem. Hierbij werken we samen in een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.

Voor vragen of meer informatie over het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg kunt u contact opnemen met Carolien Huizinga, c.huizinga@kinderpalliatief.nl.

Gerelateerd

Kinderpalliatieve zorg toegevoegd aan app PalliArts

Informatie over kinderpalliatieve zorg is sinds kort opgenomen in in PalliArts onder Consultatie en Handige links. De informatie van Stichting PAL (kinderpalliatieve expertise) over de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en de Kinderconsultatieteams (KCT’s) zijn per regio in PalliArts gezet.  

lees verder

Stichting PAL en IKNL intensiveren samenwerking kinderpalliatieve zorg

Stichting PAL en IKNL hebben woensdag 1 juni in Utrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend om de palliatieve zorg voor kinderen verder te verbeteren. IKNL richt zich op de palliatieve zorg in het algemeen, terwijl de werkzaamheden van stichting PAL specifiek gericht zijn op palliatieve zorg voor kinderen. Door de overeenkomst verwachten IKNL en stichting PAL een impuls te geven aan het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg door kennisuitwisseling en meer gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en infrastructuur.

lees verder