Tot 12 weken wachten op chemotherapie na maagkankeroperatie niet nadelig

Wanneer patiënten met potentieel curabele maagkanker, die een gastrectomie hebben gekregen, binnen twaalf weken na de operatie starten met postoperatieve chemotherapie, dan heeft dat géén nadelig effect op hun algehele overleving. Dat concluderen Hylke Brenkman (UMC Utrecht) en collega’s op basis van een studie met patiëntengegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie over de periode 2010-2014. Dit betekent volgens de onderzoekers dat de wachttijd tussen operatie en aanvang van de postoperatieve chemotherapie veilig kan worden gebruikt om deze patiënten te laten herstellen en de condities te optimaliseren voordat met de postoperatieve behandeling wordt gestart.

Bij patiënten met maagkanker die in aanmerking komen voor peri-operatieve chemotherapie en gastrectomie lijkt er twijfel te bestaan over het optimale moment voor het geven van de postoperatieve chemotherapie. Het doel van deze studie was om de invloed van het tijdstip van peri-operatieve chemotherapie te evalueren op de algehele overleving van patiënten die een postoperatieve chemotherapie ontvingen.

Analyse risicofactoren

De onderzoekers raadpleegden de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en selecteerden hieruit alle patiënten die tussen 2010-2014 een peri-operatieve chemotherapie en een gastrectomie kregen. De tijd tussen operatie en postoperatieve chemotherapie werd geanalyseerd als een lineaire en categorale variabele (<6 weken, 6-8 weken, en >8 weken). Risicofactoren voor een late start van de postoperatieve chemotherapie  (≥6 weken) en de samenhang met postoperatieve chemotherapie op de algehele overleving werd geëvalueerd met behulp van multivariabele regressieanalyses.

Van de 1.066 patiënten die neo-adjuvante chemotherapie en een gastrectomie kregen, startten 463 patiënten (43%) met de postoperatieve chemotherapie. Binnen deze groep startten 208 patiënten (45%) binnen 6 weken met post-operatieve chemotherapie; 155 patiënten (33%) binnen 6-8 weken; en 100 patiënten (22%) na 8 weken. In totaal voltooiden 419 patiënten (91%) alle kuren van de pre-operatieve chemotherapie en 351 patiënten (76%) alle kuren van de postoperatieve chemotherapie. Verder bleek er geen verband te zijn tussen de start van de postoperatieve chemotherapie (6-8 weken versus <6 weken; en >8 weken versus <6 weken) en de algehele overleving.

Conclusies en aanbevelingen

Hylke Brenkman en collega’s concluderen dat het moment van starten van postoperatieve chemotherapie na een de gastrectomie géén invloed heeft op de algehele overleving, mits deze aanvullende behandeling binnen 12 weken na de operatie plaatsvindt. Dit betekent dat de periode tussen de operatie en start van de postoperatieve chemotherapie veilig kan worden gebruikt voor herstel van de patiënt en optimalisering van de condities voordat met de postoperatieve behandeling wordt begonnen. Verder hing een langer verblijf in het ziekenhuis samen met een latere start van de postoperatieve chemotherapie.