SIG Gynaecologische Oncologie werkt aan scholing, protocollen en expertise

De regionale, verpleegkundige werkgroepen gynaecologie zijn december 2016 opgegaan in een landelijke V&VN werkgroep: SIG (Special Interest Group) Gynaecologische Oncologie. Door de landelijke samenwerking is de expertise gebundeld, kan informatie sneller worden uitgewisseld en is er de mogelijkheid om gezamenlijk verbeterprojecten op te zetten. Het is een enthousiaste en actieve werkgroep met circa 20 actieve leden. 

De SIG Gynaecologische Oncologie heeft zich in 2018 als doel gesteld de landelijke dekking verder te vergroten via het werven van meer actieve leden. Belangrijke aandachtspunten zijn ontwikkelen van scholing en protocollen, verbeteren van de uniformiteit en verhogen van de expertise. 

Er staan dit jaar vier bijeenkomsten gepland, waarbij telkens een specifiek thema wordt uitgewerkt met presentaties/sprekers. Vast agendapunt is de terugkoppeling over ontwikkelingen binnen de regionale werkgroepen. Daarnaast worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de SIG-vergaderingen landelijk gedeeld met de regio’s. 

  • IKNL biedt ondersteuning aan de Gynaecologische Oncologie. Meer informatie is verkrijgbaar bij Saskia Lunter.

Gerelateerd nieuws

Beslisboom Trofoblastziekten op Oncoguide

Vanaf heden staat de beslisboom Trofoblast op Oncoguide.nl en in de Oncoguide-app. Deze beslisboom is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Trofoblast Tumoren. In de beslisboom is het zorgproces met alle beslismomenten overzichtelijk weergegeven voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

lees verder

Overzicht van gynaecologische oncologische trials

Door het delen van studie-informatie en verwijzen naar trials kan de inclusie van studies waar mogelijk worden verhoogd. Daarom is een overzicht van gynaecologische oncologische trials beschikbaar op de DGOG-website. Ook wordt jaarlijks een overzicht van trials gepresenteerd tijdens het DGOG-symposium. Voor pati├źnten is studie-informatie beschikbaar in toegankelijke teksten op Kanker.nl om te bespreken met hun arts. 

lees verder