Internationale aandacht voor Nederlandse richtlijn Wervelmetastasen

Een landelijk, multidisciplinair panel, bestaande uit clinici, verpleegkundige, patiëntenvertegenwoordiger, epidemioloog en een methodoloog, heeft een artikel gepubliceerd in Cancer Treatment Reviews over de Nederlandse richtlijn metastasen en hematologische maligniteiten in de wervelkolom (richtlijn Wervelmetastasen). De richtlijn biedt een actueel en beknopt overzicht van de diverse opties en kan worden gebruikt in de dagelijkse, klinische praktijk. Ook staan er aanbevelingen in voor implementatie en suggesties voor proactieve zorg. Doordat patiënten een belangrijke bijdrage leverden aan deze richtlijn, konden diverse tekortkomingen in de patiëntenzorg worden geïdentificeerd en aangepakt. 

In de publicatie in Cancer Treatment Reviews beschrijven de onderzoekers de ontwikkeling van een landelijke,  Nederlandse richtlijn voor de behandeling van metastasen en hematologische maligniteiten gelokaliseerd in de wervelkolom. Het doel was om een uitgebreide richtlijn op te stellen die zich richt op proactieve zorg van deze ziekten, zodat zorgprofessionals het perspectief van de patiënt, levensverwachting en verwachte resultaten van een klinische behandeling kunnen meewegen om goed geïnformeerde behandelaanbevelingen te kunnen doen.

De richtlijn is opgesteld door een landelijk, multidisciplinair panel bestaande uit clinici, verpleegkundige, patiëntenvertegenwoordiger, epidemioloog en een methodoloog. De belangrijke rol van patiënten bij de totstandkoming van deze richtlijn stelde de ontwikkelaars in staat om bestaande tekortkomingen in de patiëntenzorg te identificeren en aan te pakken. De richtlijn heeft niet alleen betrekking op de behandeling van gemetastaseerde epidurale compressie in het ruggenmerg, maar ook op ongecompliceerde metastasen en hematologische maligniteiten gelokaliseerd in de wervelkolom.

Richtlijn & klinische praktijk

De richtlijn kan worden gebruikt in de dagelijkse, klinische praktijk en biedt een actueel en beknopt overzicht van de diagnostische en behandelmogelijkheden van patiënten, die lijden aan een ziekte die een grote impact kan hebben op de kwaliteit van hun leven. In de richtlijn staan ook suggesties voor implementatie van praktische patiëntenzorg in ziekenhuizen, inclusief suggesties voor het nastreven van proactieve zorg. De cruciale rol van de patiënt in de besluitvorming wordt specifiek benadrukt in deze richtlijn.

Proactieve zorg is gericht op het verminderen van vertragingen in diagnose en behandeling van metastasen in de wervelkolom (veroorzaakt door zowel artsen als patiënten). De richtlijn benadrukt dat deze vertraging op twee niveaus kan worden behandeld, zowel door het bewustzijn van patiënten als artsen te vergroten over de alarmsymptomen die duiden op de aanwezigheid en complicaties van metastasen in de wervelkolom. En door duidelijke deadlines vast te stellen voor juiste en tijdige diagnose en behandeling van deze metastasen. Deze benadering kan bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van slopende, klinische symptomen zoals progressieve pijn, instabiliteit van de wervelkolom en / of neurologische gebreken.

Partners

Aan dit onderzoek werkten mee specialisten en onderzoekers van Radboudumc (Nijmegen), LUMC (Leiden), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK, Utrecht), UMCU (Utrecht), Alkmaar MC, UMC Groningen, VUmc (Amsterdam), Radiotherapie Instituut Friesland (Leeuwarden), Huisartsenpraktijk Hardijzer & Rolf (Tzummarum), Rijndam Rehabilitatiecentrum (Rotterdam), Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem), IKNL en Erasmus MC (Rotterdam).

  • Groenen KHJ, van der Linden YM, Brouwer T, Dijkstra SPD, de Graeff A, Algra PR, Kuijlen JMA, Minnema MC, Nijboer C, Poelma DLH, Rolf C, Sluis T, Terheggen MAMB, van der Togt-van Leeuwen ACM, Bartels RHMA, Taal W. ‘The Dutch national guideline on metastases and hematological malignancies localized within the spine; a multidisciplinary collaboration towards timely and proactive management.’ Cancer Treat Rev. 2018 May 29;69:29-38.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl 

  • Oncoline: richtlijn Wervelmetastasen