Informatie voor patiënten met gynaecologische kanker gestroomlijnd

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) werkt hard aan de recent ontwikkelde website ‘De gynaecologoog’ met informatie voor alle vrouwen met vragen op het gebied van gynaecologie. Bij de ontwikkeling van ‘de gynaecoloog’ bleek dat informatie voor vrouwen met gynaecologische kanker op alle websites geharmoniseerd wordt. Om dit waar te maken, hebben de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), kanker.nl, thuisarts.nl en Stichting Olijf een nieuwe werkwijze afgesproken. Zij gaan voortaan de patiënteninformatie gezamenlijk updaten.

Het ontwikkelen en onderhouden van betrouwbare patiënteninformatie vergt veel tijd. Met afstemming is tijdswinst te halen. Bovenal is het belangrijk dat de informatie gestroomlijnd wordt, zodat er geen tegenstrijdigheden staan op de verschillende websites en informatie over recente ontwikkelingen ontbreekt. Het doel is dat de online informatie over gynaecologische kanker voortaan altijd up-to-date en betrouwbaar is.

Update na richtlijnrevisie

Afgelopen jaar is de structuur van het richtlijnproces aangepast. Sindsdien zijn de acht gynaecologisch oncologische centra in Nederland elk verantwoordelijk voor één of meerdere richtlijnen. Een gevolg hiervan is dat deze centra ook medeverantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en updaten van patiënteninformatie. De NVOG heeft de leiding in dit proces en zorgt samen met de werkgroep Patiëntencommunicatie van de NVOG en het verantwoordelijk behandelcentrum voor de juiste patiënteninformatie. 

Stichting Olijf beoordeelt vervolgens of deze informatie aansluit op de vragen van patiënten. Daarna gaat de tekst naar een redacteur van Stichting kanker.nl om deze te redigeren naar een leesbaar niveau (B1-niveau). De uiteindelijke tekst zal aangeboden worden aan de verschillende websites: degynaecoloog.nl van de NVOG, olijf.nlthuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en kanker.nl van KWF, NFK, en IKNL gezamenlijk.

Gerelateerd nieuws

Beslisboom Trofoblastziekten op Oncoguide

Vanaf heden staat de beslisboom Trofoblast op Oncoguide.nl en in de Oncoguide-app. Deze beslisboom is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Trofoblast Tumoren. In de beslisboom is het zorgproces met alle beslismomenten overzichtelijk weergegeven voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

lees verder

Overzicht van gynaecologische oncologische trials

Door het delen van studie-informatie en verwijzen naar trials kan de inclusie van studies waar mogelijk worden verhoogd. Daarom is een overzicht van gynaecologische oncologische trials beschikbaar op de DGOG-website. Ook wordt jaarlijks een overzicht van trials gepresenteerd tijdens het DGOG-symposium. Voor patiënten is studie-informatie beschikbaar in toegankelijke teksten op Kanker.nl om te bespreken met hun arts. 

lees verder