ENSURE: studie naar kortere follow-up bij vroeg stadium baarmoederkanker

In samenwerking met 46 ziekenhuizen in Nederland verricht IKNL momenteel een klinische trial naar een aangepaste, lagere frequentie van de follow-up bij patiënten die eerder zijn behandeld vanwege een vroeg stadium van baarmoederkanker. Nicole Ezendam (IKNL) en collega’s verwachten dat patiënten in de interventiegroep (met een lagere frequentie van de follow-up) een vergelijkbare tevredenheid over de ontvangen nazorg en resultaten zullen hebben in combinatie met een lager zorggebruik en tegen minder kosten in vergelijking met de controlegroep.

Vaak is verondersteld dat de frequentie van de follow-up bij patiënten met een vroeg stadium van baarmoederkanker kan worden verlaagd. Tot dusver zijn er geen studies verricht naar het effect van een vervolgschema met een lagere frequentie bij deze specifieke groep patiënten. Nicole Ezendam en collega’s hebben daarom een studie opgezet met als doel de tevredenheid van patiënten en de kosteneffectiviteit van een lagere follow-up te evalueren ten opzichte van een regulier vervolgschema zoals dat wordt geadviseerd in de Nederlandse richtlijn.

Gerandomiseerde multicenterstudie

In deze landelijke, gerandomiseerde multicenterstudie zijn in totaal 282 patiënten opgenomen die gediagnosticeerd zijn met een laag risico (stadium 1A en 1B) van baarmoederkanker voor wie adjuvante radiotherapie niet is geïndiceerd. Patiënten die toegewezen worden aan de interventiegroep krijgen gedurende drie jaar vier follow-up-afspraken. Patiënten in de controlegroep krijgen 10 tot 13 vervolgafspraken over een periode van vijf jaar volgens de Nederlandse richtlijn.

De deelnemers aan de studie krijgen het verzoek om een vragenlijst in te vullen bij aanvang van de studie en vervolgens na 6, 12, 36 en 60 maanden. Als primaire uitkomstmaten worden patiënttevredenheid over de nazorg en kosteneffectiviteit gehanteerd. De secundaire uitkomsten zijn het gebruik van gezondheidszorg, naleving van vervolgschema's, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, angst voor een recidief, angst en depressie, en informatievoorziening. Verschillen in patiënttevredenheid tussen beide groepen over de ontvangen zorg tijdens de follow-up worden beoordeeld met lineaire regressieanalyses.

Verwachte uitkomsten

Nicole Ezendam en collega’s verwachten dat patiënten in de interventiegroep een vergelijkbare tevredenheid zullen hebben met betrekking tot de nazorg, maar dat dit zal leiden tot een lager zorggebruik en kosten vergeleken met patiënten in de controlegroep. Daarnaast verwachten zij geen verschillen te vinden in de voor levenskwaliteit gecorrigeerde levensjaren en tevredenheid over de geleverde zorg, terwijl het verkorte follow-up-schema naar verwachting wel een kostenbesparing zal opleveren wanneer dit in Nederland wordt geïmplementeerd.

Begin maart is de inclusie van patiënten gesloten. De inclusie is volgens planning verlopen, waarbij artsen enthousiast waren om patiënten te vragen voor deelname. Patiënten waren ook gemotiveerd om deel te nemen aan de studie. De resultaten worden onderzocht na een follow-up van 1, 3 en 5 jaar. De uitkomsten zullen van invloed zijn op toekomstige aanbevelingen voor de evidence-based follow-up van patiënten met een vroeg stadium van baarmoederkanker.  

Deelnemende ziekenhuizen

Aan deze studie werken mee gynaecologen en onderzoekers van IKNL, Tilburg University (CoRPS), Maastricht UMC (GROW), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Amphia Ziekenhuis (Breda), Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg, Waalwijk) en NKI-AvL (Amsterdam) en 46 includerende centra in Nederland.

  • Ezendam NPM, de Rooij BH, Kruitwagen RFPM, Creutzberg CL, van Loon I, Boll D, Vos MC, van de Poll-Franse LV. ‘ENdometrial cancer SURvivors' follow-up carE (ENSURE): Less is more? Evaluating patient satisfaction and cost-effectiveness of a reduced follow-up schedule: study protocol of a randomized controlled trial’. Trials. 2018 Apr 16;19(1):227.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl