Verwijsgids kanker onderdeel van publiekscampagne KWF

Patiënten die behandeld zijn vanwege kanker kunnen geruime tijd later nog last hebben van klachten, zoals angst, depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. KWF Kankerbestrijding wil hier meer aandacht aan schenken en is daarom 21 september gestart met een publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’. Het accent ligt op bewustwording van patiënten. Patiënten en zorgverleners worden daarnaast attent gemaakt op de Verwijsgids kanker van IKNL. 

Via een peiling onder ruim 1.400 (ex-)kankerpatiënten heeft KWF onderzocht welke klachten (ex-)kankerpatiënten ten gevolge van ziekte en behandeling ervaren. 86% van de ondervraagde patiënten ervaart klachten. De meest voorkomende klachten zijn psychologische klachten zoals angst en depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. In de campagne komen voornamelijk bovengenoemde drie klachten aan bod. 

 
Meer mini-documentaires over (ex-)patiënten met restklachten zijn te bekijken op YouTube. 

Behalve tv-spotjes verschijnt 21 september ook een advertentie in Medisch Contact, waarin gewezen wordt op de Verwijsgids kanker van IKNL. Als onderdeel van de KWF-campagne worden ook posters opgehangen in wachtkamers van huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten met verwijzing naar kanker.nl/verwijsgids. 

Aanvullende zorg en begeleiding
De Verwijsgids bevat informatie over aanvullende zorg en begeleiding voor (ex-)patiënten en naasten, maar ook voor verwijzers. In de gids staan gegevens over individuele zorgverleners, onder wie psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten,  huid- en oedeemtherapeuten, haarwerkers en borstprotheseleveranciers. 

In de Verwijsgids kanker is ook informatie opgenomen over psycho-oncologische centra, revalidatieinstellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen en patiëntenorganisaties. Daarnaast zijn er (online)zelfhulpprogramma’s en groepscursussen te vinden. Daarmee sluit de Verwijsgids kanker nauw aan op het thema van de KWF-campagne. De verwijsgids is geïntegreerd in kanker.nl/verwijsgids en daarnaast ook rechtstreeks toegankelijk via verwijsgidskanker.nl 

Gerelateerd nieuws

Nieuw: e-learning Voeding bij kanker voor verpleegkundigen

Voeding is belangrijk tijdens en na de behandeling, bij het herstel, de stabilisatie en voor het lichamelijk welzijn bij kanker. Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat je hiervoor voldoende aandacht hebt? De e-learning Voeding bij kanker helpt verpleegkundigen om vragen van oncologiepatiënten en hun naasten te kunnen beantwoorden. Ook geeft de e-learning handvatten hoe zij kunnen signaleren of en wanneer ondersteuning bij voeding nodig is. 

lees verder

Intensieve samenwerking zorgt voor versnelling eerstelijns oncologiezorgnetwerken

Steeds meer mensen overleven kanker, maar houden wel last van de gevolgen van de ziekte en de behandeling ervan. Het belang van een goed -en goed op elkaar afgestemd- aanbod van zorg en ondersteuning in de eerste lijn wordt daarmee steeds groter. Regionale en lokale oncologiezorgnetwerken voorzien in die behoefte. In een recent artikel van De Eerstelijns wordt geschetst hoe intensieve samenwerking ervoor gezorgd heeft dat oncologiezorgnetwerken zich verder kunnen professionaliseren.

lees verder