Verwijsgids kanker onderdeel van publiekscampagne KWF

Patiënten die behandeld zijn vanwege kanker kunnen geruime tijd later nog last hebben van klachten, zoals angst, depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. KWF Kankerbestrijding wil hier meer aandacht aan schenken en is daarom 21 september gestart met een publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’. Het accent ligt op bewustwording van patiënten. Patiënten en zorgverleners worden daarnaast attent gemaakt op de Verwijsgids kanker van IKNL. 

Via een peiling onder ruim 1.400 (ex-)kankerpatiënten heeft KWF onderzocht welke klachten (ex-)kankerpatiënten ten gevolge van ziekte en behandeling ervaren. 86% van de ondervraagde patiënten ervaart klachten. De meest voorkomende klachten zijn psychologische klachten zoals angst en depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. In de campagne komen voornamelijk bovengenoemde drie klachten aan bod. 

 
Meer mini-documentaires over (ex-)patiënten met restklachten zijn te bekijken op YouTube. 

Behalve tv-spotjes verschijnt 21 september ook een advertentie in Medisch Contact, waarin gewezen wordt op de Verwijsgids kanker van IKNL. Als onderdeel van de KWF-campagne worden ook posters opgehangen in wachtkamers van huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten met verwijzing naar kanker.nl/verwijsgids. 

Aanvullende zorg en begeleiding
De Verwijsgids bevat informatie over aanvullende zorg en begeleiding voor (ex-)patiënten en naasten, maar ook voor verwijzers. In de gids staan gegevens over individuele zorgverleners, onder wie psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten,  huid- en oedeemtherapeuten, haarwerkers en borstprotheseleveranciers. 

In de Verwijsgids kanker is ook informatie opgenomen over psycho-oncologische centra, revalidatieinstellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen en patiëntenorganisaties. Daarnaast zijn er (online)zelfhulpprogramma’s en groepscursussen te vinden. Daarmee sluit de Verwijsgids kanker nauw aan op het thema van de KWF-campagne. De verwijsgids is geïntegreerd in kanker.nl/verwijsgids en daarnaast ook rechtstreeks toegankelijk via verwijsgidskanker.nl 

Gerelateerd

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder

Preventie en behandeling dermatologische bijwerkingen met ESMO-richtlijnen

huiduitslag in hals

Patiënten met kanker die een systemische behandeling krijgen, ondervinden vaak dermatologische bijwerkingen die zowel de behandeling zelf als de kwaliteit van leven op elk moment kunnen beïnvloeden. Een internationale groep onderzoekers, onder wie Corina van den Hurk (IKNL), beschrijven in Annals of Oncology een groot aantal aanbevelingen op basis van ESMO-praktijkrichtlijnen om deze bijwerkingen te voorkomen en te behandelen. Ook adviseren zij patiëntgerapporteerde hulpmiddelen te gebruiken om deze bijwerkingen te monitoren.

lees verder