Verwijsgids kanker onderdeel van publiekscampagne KWF

Patiënten die behandeld zijn vanwege kanker kunnen geruime tijd later nog last hebben van klachten, zoals angst, depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. KWF Kankerbestrijding wil hier meer aandacht aan schenken en is daarom 21 september gestart met een publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’. Het accent ligt op bewustwording van patiënten. Patiënten en zorgverleners worden daarnaast attent gemaakt op de Verwijsgids kanker van IKNL. 

Via een peiling onder ruim 1.400 (ex-)kankerpatiënten heeft KWF onderzocht welke klachten (ex-)kankerpatiënten ten gevolge van ziekte en behandeling ervaren. 86% van de ondervraagde patiënten ervaart klachten. De meest voorkomende klachten zijn psychologische klachten zoals angst en depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. In de campagne komen voornamelijk bovengenoemde drie klachten aan bod. 

 
Meer mini-documentaires over (ex-)patiënten met restklachten zijn te bekijken op YouTube. 

Behalve tv-spotjes verschijnt 21 september ook een advertentie in Medisch Contact, waarin gewezen wordt op de Verwijsgids kanker van IKNL. Als onderdeel van de KWF-campagne worden ook posters opgehangen in wachtkamers van huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten met verwijzing naar kanker.nl/verwijsgids. 

Aanvullende zorg en begeleiding
De Verwijsgids bevat informatie over aanvullende zorg en begeleiding voor (ex-)patiënten en naasten, maar ook voor verwijzers. In de gids staan gegevens over individuele zorgverleners, onder wie psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten,  huid- en oedeemtherapeuten, haarwerkers en borstprotheseleveranciers. 

In de Verwijsgids kanker is ook informatie opgenomen over psycho-oncologische centra, revalidatieinstellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen en patiëntenorganisaties. Daarnaast zijn er (online)zelfhulpprogramma’s en groepscursussen te vinden. Daarmee sluit de Verwijsgids kanker nauw aan op het thema van de KWF-campagne. De verwijsgids is geïntegreerd in kanker.nl/verwijsgids en daarnaast ook rechtstreeks toegankelijk via verwijsgidskanker.nl 

Gerelateerd

Handreikingen complementaire zorg in de palliatieve fase in ontwikkeling

close up handen van vrouw op bank

De huidige richtlijn complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden door experts in complementaire zorg naar de wens tot herziening van de richtlijn en naar de vorm van deze herziening. Daarnaast is een enquête uitgezet onder verpleegkundigen. Op basis daarvan is besloten om een handreiking te ontwikkelen, waarin op een praktische manier wordt beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar zijn, hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast en welke contra-indicaties er zijn. Er wordt een aparte handreiking ontwikkeld voor volwassenen en voor kinderen. Onlangs is de werkgroep voor deze handreikingen van start gegaan en de werkgroepleden verwachten dat ze in 2023 gereed zijn.

 

lees verder

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder