Internationale studie naar incidentie kanker bij kinderen (2001-2010)

Bij kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar zijn leukemie, tumoren in het centraal zenuwstelsel en lymfomen wereldwijd de meest voorkomende kankersoorten. Op hogere leeftijd (15-19 jaar) wijzigt die rangorde zich in lymfomen, de groep ‘epitheliale tumoren en melanomen’ en leukemie. Dat blijkt uit een grote internationale studie waaraan 153 kankerregistraties uit 62 landen deelnamen onder leiding van dr. Eva Steliarova-Foucher (IARC) en collega’s. Namens de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) werkte dr. Otto Visser mee aan het onderzoek. De uitkomsten kunnen bijdragen aan het opsporen van oorzaken en het formuleren van volksgezondheidsbeleid door overheden om te voldoen aan de Sustainable Development Goals.
 

Kanker is wereldwijd een belangrijke oorzaak van overlijden bij kinderen en de geregistreerde incidentie lijkt toe te nemen in de tijd. Internationaal vergelijkbare gegevens over de incidentie van kanker bij kinderen zijn schaars. Het doel van deze studie is lokale informatie over de incidentie van kinderkanker te verstrekken die internationaal vergelijkbaar is om onderzoek te bevorderen naar de oorzaken en implementatie van behandelingen van deze ziekte.

Opzet studie
Voor deze population-based studie, uitgevoerd door het International Agency for Research on Cancer (IARC) in samenwerking met de International Association of Cancer Registries (IACR), werden gegevens verzameld over alle kwaadaardige tumoren, alsmede niet-kwaadaardige tumoren (neoplasmata) van het centraal zenuwstelsel gediagnosticeerd bij patiënten vóór de leeftijd van 20 jaar. De gebruikte gegevens waren afkomstig van kankerregistraties met een hoge kwaliteitsstandaard die beschikten over volledige gegevens over de periode 2001 - 2010.

De incidentiecijfers per miljoen persoonsjaren voor de leeftijdsgroepen 0-14 jaar en 0-19 jaar werden berekend als World Standardized Rate (WSR), waarbij gecorrigeerd is voor leeftijd met behulp van leeftijdsspecifieke incidentiecijfers voor de leeftijdsgroepen 0-4 jaar, 5-9 jaar, 10-14 jaar en 15-19 jaar. Rapportage vond plaats voor veertien geografische gebieden op basis van geslacht, leeftijdsgroep en type kanker. Daarnaast werden de regionale incidentiecijfers voor kinderen van 0-14 jaar vergeleken met vergelijkbare gegevens die in de jaren tachtig zijn vastgesteld.

Resultaten
Van de 532 uitgenodigde kankerregistraties voldeden 153 registraties verdeeld over 62 landen, departementen en gebieden aan de kwaliteitsnormen van de studie. In totaal werden 385.509 incidenties geïncludeerd bij kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar die voorkwamen in 2,64 miljard persoonsjaren. De algehele WSR bedroeg 140,6 per miljoen persoonsjaren bij kinderen van 0-14 jaar (gebaseerd op 284.649 incidenties). De meest voorkomende kankersoorten waren leukemie (WSR 46,4), gevolgd door tumoren in het centraal zenuwstelsel (WSR 28,2) en lymfomen (WSR 15,2).

Bij kinderen in de leeftijd van 15-19 jaar (gebaseerd op 100.860 incidenties) was de gestandaardiseerde leeftijdsspecifieke incidentie (ASR) 185,3 miljoen persoonsjaren. De meest voorkomende kankersoorten waren lymfomen (ASR 41,8); de groep ‘epitheliale tumoren en melanomen’ (ASR 39,5) en leukemie (ASR 28,5). De incidenties varieerden aanzienlijk, zowel tussen en binnen de beschreven landen en regio’s maar ook voor de diverse kankersoorten, geslacht, leeftijd en ras en etnische groepen.

Sinds de jaren tachtig is de wereldwijde incidentie van geregistreerde kankersoorten bij kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar gestegen van 124,0 naar 140,6 per miljoen persoonsjaren. Deze waargenomen toename kan worden veroorzaakt door betere (completere) registratie of een werkelijke toename van kanker bij kinderen (of een combinatie daarvan).

Aanbeveling
Volgens de internationale onderzoeksgroep onder leiding van dr. Eva Steliarova-Foucher en collega’s vormt deze studie een unieke bron van informatie naar de incidentie van kanker bij kinderen die wereldwijd kan worden ingezet voor etiologisch onderzoek. De studie kan tevens bijdragen aan het formuleren van volksgezondheidsbeleid gericht op het halen van doelstellingen van de Sustainable Development Goals. De waargenomen geografische, raciale en etnische variaties en variaties ten aanzien van leeftijd, geslacht en temporale verschillen vereisen constante monitoring en wetenschappelijk onderzoek. De studie werd gefinancierd door het International Agency for Research on Cancer en de Union for International Cancer Control.

Gerelateerd nieuws

Incidentie van kanker gestegen bij kinderen en adolescenten in Europa ‘91-‘10

De incidentie van kanker bij kinderen en adolescenten in Europa is tussen 1991 en 2010 licht gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van een grote groep onderzoekers, onder wie emeritus hoogleraar Jan Willem Coebergh (Erasmus Universiteit) en Otto Visser (IKNL). Bij kinderen (leeftijd 0-14 jaar) steeg de gestandaardiseerde incidentie met 0,5% per jaar naar 137,5 per miljoen persoonsjaren. Bij adolescenten lag de incidentie op 176 per miljoen persoonsjaren en was er sprake van een gemiddelde toename van 1% per jaar met een vertraging in recentere jaren. Volgens de auteurs vormen deze uitkomsten aanleiding om de incidentietrends van deze jonge patiënten in bestaande kankerbestrijdingsprogramma’s te (her)overwegen.

lees verder

Studie naar risico op kanker na chemotherapie in kinderjaren

Er zijn sterke aanwijzingen dat behandeling van kanker met doxorubicine tijdens de kinderjaren leidt tot een hoger risico om op latere leeftijd opnieuw kanker te ontwikkelen, met name borstkanker. Blootstelling aan het middel cyclofosfamide op jeugdige leeftijd verhoogt het risico op sarcomen. Die conclusies staan te lezen in een publicatie van Jop Teepen (Emma Kinderziekenhuis, AMC) en collega’s in de Journal of Clinical Oncology. Volgens de auteurs is deze informatie belangrijk voor het opstellen van toekomstige behandelprotocollen en richtlijnen voor de surveillance van kinderen die met chemotherapie zijn behandeld.

lees verder