Herziening richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

Op initiatief van het Platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) en IKNL start in maart een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep met de revisie van de richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ (volgens de evidence-based-methodiek). Aanleiding voor revisie is de grote behoefte onder zorgprofessionals aan een complete update van de richtlijn. Het gaat om algemene zorg voor een grote groep patiënten en daarmee heeft de revisie een hoge prioriteit.

In maart formuleert de richtlijnwerkgroep knelpunten die worden opgenomen in een enquête. Zorgverleners en patiënten kunnen in deze enquête aangeven aan welke knelpunten zij prioriteit geven voor uitwerking in de richtlijn. Bovendien kunnen zij de lijst met knelpunten aanvullen. Met deze bijdrage kan de werkgroep zich nog beter inzetten voor het realiseren van de best mogelijke palliatieve zorg voor patiënten met kanker die last hebben van vermoeidheidsklachten in de palliatieve fase. Naar verwachting is de richtlijn in het najaar van 2018 gereed.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), Palliactief, ProstaatKankerStichting.nl (patiëntenperspectief), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Dr. Karin van der Rijt (internist-oncoloog ErasmusMC) zit de werkgroep voor. IKNL zorgt voor financiering van de richtlijn en de procesbegeleiding.

  • Richtlijnen voor de palliatieve zorg zijn te raadplegen op www.pallialine.nl.

  • Samenvattingskaarten  kunnen besteld worden via de IKNL-shop

  • Met vragen kunt u contact opnemen met Naomi Reitsma, adviseur palliatieve zorg, n.reitsma@iknl.nl

Gerelateerd

Herziene richtlijn adviseert regelmatig monitoren psychosociale problematiek

Er is veel aandacht voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, maar psychosociale oncologische zorg maakt hier in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend onderdeel van uit. Dankzij de herziene landelijke richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’, die tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie is aangeboden, kunnen zorgprofessionals betere psychosociale zorg geven aan patiënten met kanker, zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijn.

lees verder