Overlevenden blaaskanker hebben beperkte kennis risicofactoren ziekte

De meeste overlevenden van blaaskanker hebben geen enkel idee wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de ontwikkeling van blaaskanker. Dat blijkt uit een studie van Ellen Westhof en collega-onderzoekers van Radboudumc en IKNL gepubliceerd in de European Journal of Cancer. Vastgestelde risicofactoren, zoals het roken van sigaretten, worden meestal niet herkend, zelfs niet door diegenen met deze risicofactoren. Deze uitkomst duidt op beperkte kennis onder de Nederlandse bevolking over risicofactoren voor het ontstaan van blaaskanker. Volgens de onderzoekers blijft effectieve voorlichting over de preventie van (blaas)kanker om die reden belangrijk.

Gegevens over de bewustwording onder patiënten met blaaskanker over de oorzaken van deze ziekte zijn beperkt, terwijl dit belangrijke kennis zou kunnen opleveren voor preventie en gezondheidsvoorlichting. In deze studie zijn zelfgerapporteerde percepties en overtuigingen geëvalueerd over de oorzaken van blaaskanker onder overlevenden van blaaskanker in Nederland.

Studieopzet en uitkomsten
Om te beginnen werden alle overlevenden van blaaskanker geïdentificeerd die tussen 2007 en 2012 zijn opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Allen kregen een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. Patiënten die toestemming gaven, kregen een verzoek om een vragenlijst in te vullen, inclusief vragen over levensstijlkenmerken, beroepsmatige en medische geschiedenis en familiegeschiedenis van kanker. De laatste vraag luidde: 'U bent eerder gediagnosticeerd met blaaskanker. Hebt u enig idee wat de oorzaak is geweest van uw blaaskanker? '.

Van de 1.793 geïncludeerde overlevenden van blaaskanker, gaven 366 (20%) deelnemers een mogelijke oorzaak aan voor hun blaaskanker. De meest frequent vermelde vermoedelijke oorzaken waren roken (10%), beroepsmatige blootstelling (5%) en erfelijkheid (2%). Roken, beroepsmatige blootstelling en erfelijkheid werden slechts iets vaker als risicofactoren genoemd door deelnemers (respectievelijk 11%, 8% en 5%) met deze risicofactoren in vergelijking met de totale groep.

Conclusie en aanbeveling
Ellen Westhof en collega’s concluderen dat de meeste overlevenden geen enkel vermoeden hadden van oorzaken die mogelijk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van blaaskanker. Zelfs onder deelnemers met bevestigde risicofactoren zoals roken, worden deze risicofactoren meestal niet genoemd. De resultaten van dit onderzoek weerspiegelen waarschijnlijk de beperkte kennis van risicofactoren voor het ontstaan van blaaskanker onder de Nederlandse bevolking en benadrukken het belang van een effectieve voorlichting over de preventie van (blaas)kanker.
 

  • Westhoff E, Maria de Oliveira-Neumayer J, Aben KK, Vrieling A, Kiemeney LA.: ‘Low awareness of risk factors among bladder cancer survivors: New evidence and a literature overview’.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl

Gerelateerd nieuws

UroLife: leefstijl bij blaaskanker

Het risico op terugkeer van de tumor na blaaskanker is hoog. Patiënten vragen regelmatig aan hun uroloog wat zij zelf kunnen doen om hun kansen te verbeteren. Dat roken een belangrijke risicofactor voor blaaskanker is, dat is bekend. Maar wat kunnen patiënten met de diagnose doen om hun kansen te verbeteren? En gaat dat verder dan stoppen met roken? Om deze vragen beter te kunnen beantwoorden doen urologen samen met epidemiologen een onderzoek naar de invloed van leefstijl op de prognose bij Ta-T1 blaaskanker.

lees verder