Relatieve overleving patiënten met AML of APL verbeterd sinds 1989

De relatieve overleving van patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) en acute promyelocyten leukemie (APL) is in Nederland tussen 1989 en 2012 verbeterd in de tijd. Dat blijkt uit een uitgebreide studie die recent is verschenen in Leukemia met data van de Nederlandse Kankerregistratie uitgevoerd door onderzoeker A. Dinmohamed (Erasmus MC) en collega’s. De verbeterde overleving heeft betrekking op patiënten in de leeftijd van 18 tot 70 jaar. De overleving van oudere patiënten met AML (boven 70 jaar) bleef echter slecht. Actieve deelname van ouderen aan klinische studies is nodig om innovatieve behandelstrategieën te verkennen.

Grote, uitgebreide studies naar acute myeloïde leukemie zijn schaars. In deze publicatie worden de resultaten beschreven  van een landelijk, population-based onderzoek naar de behandeling, deelname aan klinische trials en overleving van alle volwassen patiënten met AML (n = 12.032) en acute promyelocytenleukemie (APL; n = 585) die in de periode 1989-2012 in Nederland zijn gediagnosticeerd.

Vier leeftijdsgroepen
De patiënten werden ingedeeld in vier periodes en vier leeftijdsgroepen (18-40, 41-60, 61-70 en ouder dan 70 jaar). Het toepassen van allogene stamceltransplantatie nam toe in de tijd onder de AML-patiënten tot de leeftijd van 70 jaar. Bij APL-patiënten nam het gebruik van chemotherapie toe bij alle leeftijdsgroepen. Het percentage deelnemers aan klinisch onderzoek in Nederland bedroeg voor de AML-patiënten respectievelijk 68%, 57%, 30% en 12% in de vier eerder genoemde leeftijdsgroepen. Voor APL-patiënten waren geen data beschikbaar.

Conclusie
A. Dinmohamed en collega’s concluderen dat de relatieve overleving van AML-patiënten en patiënten met APL (tot een leeftijd van 70 jaar) tussen 1989-2012 in Nederland verbeterde in de tijd. In de periode 2007-2012 was de 5-jaarsoverleving voor AML-patiënten 54%, 38%, 14% respectievelijk 2% voor de vier leeftijdsgroepen. Bij APL-patiënten was de 5-jaarsoverleving 84%, 75%, 54% respectievelijk 37%. De grootste verbetering werd gezien bij AML-patiënten in recente jaren (2007–2012). Deze toename is waarschijnlijk het gevolg van betere post-remissie therapieën.

De overleving van oudere AML-patiënten bleef slecht gedurende de afgelopen twee decennia. Volgens de onderzoekers is klinisch onderzoek en actieve deelname van ouderen aan deze studies gerechtvaardigd om innovatieve behandelstrategieën te verkennen voor deze oudere patiënten. Een studie van Juliusson et al. in Zweden in een groep patiënten in de leeftijd van 70 tot en met 79 jaar laat bijvoorbeeld zien dat deze ouderen voordeel kunnen hebben bij intensieve chemotherapie vergeleken met uitsluitend een palliatieve behandeling.

Gerelateerd nieuws

MedTalks webinars over impact COVID-19 op kankerzorg beschikbaar

IKNL-onderzoeker Avinash Dinmohamed nam deel aan het expertpanel in twee webinars van MedTalks over de effecten van de coronacrisis op de kankerzorg. 'Oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?' en ‘Hemato-oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk wat hebben we geleerd?' zijn webinars over het effect van het aangepaste contact tussen patiënten en artsen, beeldbellen, organisatie van zorg, vaccinatie, aanpassingen van behandelingen en het aantal nieuwe diagnoses. In de webinars gaat een expertpanel onder leiding van Inge Diepman met elkaar in gesprek over deze belangrijke onderwerpen. De informatie in deze webinars is gebaseerd op data NKR-data van IKNL evenals data van DOCC, NFK en Hematon, en de ervaringen van het expertpanel.

lees verder

Naleving van voedingsrichtlijnen nog beperkt bij intensieve behandeling AML

Naleving van voedingsrichtlijnen nog beperkt bij intensieve behandeling AML

Het gebruik van sondevoeding bij intensieve behandeling van volwassenen met acute myeloïde leukemie (AML) is toegenomen sinds het verschijnen van de geactualiseerde ESPEN/EBMT-voedingsrichtlijnen. Uit onderzoek van Rianne van Lieshout (Máxima MC) en collega’s blijkt echter dat de naleving van deze standaarden tot dusver beperkt is in Nederlandse ziekenhuizen. Ook bestaat er aanzienlijke variatie tussen ziekenhuizen in het geven van voedingsondersteuning bij intensieve AML-behandelingen.

lees verder