Nazorgplan na baarmoederkanker leidt niet tot hogere tevredenheid

Het aanbieden van een automatisch gegenereerd nazorgplan aan vrouwen na behandeling van baarmoederkanker, leidt niet tot een hogere tevredenheid over de ontvangen medische zorg en informatie over de ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van Kim Nicolaije (IKNL) en collega’s. De onderzoekers zagen daarentegen wel dat een nazorgplan leidt tot toename van de bezorgdheid onder patiënten, en toename van de emotionele impact, ervaren symptomen en stijging van het aantal kankergerelateerde contacten met de huisarts. Aanvullend onderzoek moet aantonen of een nazorgplan bijdraagt aan meer empowerment van deze patiënten.

Deze studie werd uitgevoerd om de impact op lange termijn te evalueren van een automatisch gegenereerd nazorgplan in de dagelijkse, klinische praktijk op basis van door patiënten gerapporteerde reacties. De primaire uitkomsten waren tevredenheid van de patiënt over verstrekte informatie en ontvangen zorg. Als secundaire uitkomstmaat werd gekeken naar ziektepercepties en het zorggebruik.

Deelnemende ziekenhuizen 
Twaalf ziekenhuizen in dit gerandomiseerde onderzoek kregen op basis van willekeurige selectie het automatisch gegenereerd nazorgplan toegewezen of bleven de gebruikelijke zorg aanbieden aan hun patiënten. Alle nieuw gediagnosticeerde patiënten met baarmoederkanker vulden een vragenlijst in na diagnose (n = 221, 75% respons), na 6 maanden (n = 158) en na 12 maanden (n = 147). Voor het automatisch gegenereerd nazorgplan werd een speciale applicatie gebouwd in het online Registratie Systeem Oncologische Gynaecologie (ROGY). Met een klik op de knop konden artsen vervolgens een op maat toegesneden nazorgplan genereren voor de patiënt.

In de onderzoeksarm met het nazorgplan gaf 74% van de patiënten aan een nazorgplan te hebben ontvangen. Deze patiënten rapporteerden dat zij meer informatie hadden ontvangen over hun behandeling, meer informatie over andere diensten en verschillende plaatsen waar zorg beschikbaar was vergeleken met patiënten die de gebruikelijke zorg ontvingen. Toch waren er geen verschillen met betrekking tot de tevredenheid over de ontvangen informatie of zorg.

Patiënten die een nazorgplan kregen, ervaarden meer symptomen, waren meer bezorgd over hun ziekte en vaker emotioneel geraakt dan patiënten die de gebruikelijke zorg ontvingen. Ook rapporteerde de groep met het nazorgplan meer kankergerelateerde contacten met de huisarts dan patiënten die geen zorgplan ontvingen. Deze effecten verschilden niet over de tijd.

Geen toename tevredenheid 
Kim Nicolaije en collega’s concluderen dat onderhavige studie aantoont dat er geen bewijs is gevonden dat een automatisch gegenereerd nazorgplan bijdraagt aan een hogere tevredenheid ten aanzien van de ontvangen informatie en medische zorg. Verder nam in de groep met het nazorgplan de bezorgdheid onder patiënten toe en was sprake van toename van emotionele impact, ervaren symptomen en stijging van het aantal kankergerelateerde contacten met de huisarts. Of deze bevindingen uiteindelijk kunnen leiden tot meer empowerment van deze patiënten zou nog nader onderzocht moeten worden.

  • Nicolaije KA, Ezendam NP, Vos MC, Pijnenborg JM, Boll D, Boss EA, Hermans RH, Engelhart KC, Haartsen JE, Pijlman BM, van Loon-Baelemans IE, Mertens HJ, Nolting WE, van Beek JJ, Roukema JA, Zijlstra WP, Kruitwagen RF, van de Poll-Franse LV. ‘Impact of an Automatically Generated Cancer Survivorship Care Plan on Patient-Reported Outcomes in Routine Clinical Practice: Longitudinal Outcomes of a Pragmatic, Cluster Randomized Trial.’

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl

Gerelateerd nieuws

Kwaliteit van leven patiënt verbeterd zes maanden na gynaecologische tumor

Patiënten met endometrium- en ovariumcarcinoom rapporteren een verbeterde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven binnen zes maanden na initiële behandeling. Dat schrijven Nathalie Zandbergen en collega’s in een publicatie in Acta Oncologica. Sommige subgroepen hebben mogelijk extra ondersteuning nodig, omdat zij in de loop van de tijd minder kans hebben op verbetering van hun kwaliteit van leven. Het gaat hierbij om patiënten met meerdere comorbiditeiten, met een gevorderd tumorstadium en patiënten die behandeld zijn met chemotherapie.

lees verder

Zorgplan afstemmen op individuele behoeften patiënt

Het standaard aanbieden van een (na)zorgplan aan álle patiënten met eierstok- of baarmoederkanker lijkt niet zinvol. Patiënten die actief op zoek zijn naar informatie over hun ziekte kunnen daar baat bij hebben. Echter, bij patiënten die medische informatie liever vermijden kan een (na)zorgplan zelfs leiden tot schadelijke effecten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Survivorship care planning. For women with a gynecological cancer: does information heal or hurt?’ van Belle de Rooij (IKNL, Tilburg University). Volgens de promovenda dienen (na)zorgplannen veel beter afgestemd te worden op de informatiebehoeften van individuele patiënten. 

lees verder