KRAS-variant rs61764370 geen voorspeller eierstok- of borstkanker

Er is geen relatie tussen de KRAS-variant rs61764370 en het risico op het krijgen van eierstok- of borstkanker. Ook is er geen verband gevonden tussen deze variant en de overleving van deze patiënten. Dat concluderen Antoinette Hollestelle (Erasmus MC) en collega’s aan de hand van een uitgebreid onderzoek. Hoewel genetische testpanels veelbelovend zijn voor de ontwikkeling van geïndividualiseerde geneeskunde, draagt genotypering van deze KRAS-variant niet bij aan het voorspellen van het risico of klinisch verloop van beide tumorsoorten.

Klinisch genetisch onderzoek is commercieel beschikbaar voor rs61764370, een erfelijke variant gekoppeld aan de KRAS 3' UTR microRNA bindingsplaats, waarvan wordt verondersteld dat deze gerelateerd is aan een verhoogd risico op eierstok- en borstkanker en een nadelig effect op de overleving van deze patiënten. Eerdere studies naar deze afwijking waren relatief klein met het accent op bepaalde subgroepen. In deze studie is daarom een uitvoerige evaluatie uitgevoerd naar het verband van rs61764370 en risico op en overleving van eierstokkanker en borstkanker.

Data en analyses
Voor deze studie werden data van patiënten centraal gegenotypeerd en geanalyseerd. Het ging hierbij om alle 140.012 vrouwen die geïncludeerd zijn in het ‘Ovarian Cancer Association Consortium (15.357 patiënten met eierstokkanker patiënten; 30.816 controlepersonen), data van vrouwen van het Breast Cancer Association Consortium (33.530 borstkankerpatiënten en 37.640 controles) en data van het Consortium of Modifiers of BRCA1 and BRCA2 (14.765 dragers van BRCA1 en 7.904 dragers van BRCA2).

Er werd geen verband gevonden met het risico op eierstokkanker (OR = 0,99, 95% BI 0,94-1,04, p = 0,74) of borstkanker (OR = 0,98, 95% BI 0,94-1,01, p = 0,19). De resultaten waren consistent onder de mutatiedragers. Er werden geen associaties gevonden ten aanzien van de algehele overleving na eierstokkanker en borstkanker. Ook eerder gerapporteerde associaties werden niet bevestigd.

Genotypering veelbelovend
De opkomst van geïndividualiseerde geneeskunde, waaronder het gebruik van panels van veelvoorkomende genetische varianten waarmee het risico op kanker nauwkeuriger zou worden voorspeld dan op basis van familiegeschiedenis van patiënten alleen, zijn veelbelovend. Inmiddels zijn meer dan 70 genetische varianten bekend die een verhoogde gevoeligheid voor prostaatkanker voorspellen in het bovenste procent van de risicoverdeling. Het nut hiervan in de klinischeS praktijk wordt momenteel onderzocht.

Variant rs61764370
De verwachting is dat vergelijkbaar klinisch onderzoek bij eierstokkanker en borstkanker niet meer lang op zich zal laten wachten, nu er meer dan 18 genetische varianten geassocieerd zijn geïdentificeerd met het risico op eierstokkanker en  77 met het risico op borstkanker. Antoinette Hollestelle en collega’s concluderen echter op basis van deze studie dat de erfelijke variant rs61764370 niet geassocieerd is met het risico op het krijgen van eierstok- of borstkanker noch invloed heeft op de klinische uitkomsten van deze patiënten. Om die reden draagt de genotypering van deze variant niet bij aan het voorspellen van het risico of de uitkomst van deze tumorsoorten.