Bewegen heeft positief effect op welbevinden na dikkedarmkanker

Deze studie heeft tot doel de relatie op lange termijn te onderzoeken tussen lichaamsbeweging en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven onder overlevenden die behandeld zijn voor dikkedarmkanker. Personen die tussen 2000 en 2009 waren gediagnosticeerd met dikkedarmkanker en opgenomen in de kankerregistratie kwamen in aanmerking om deel te nemen aan deze studie. Allen ontvingen op drie momenten een uitnodiging om een Profiel-vragenlijst in te vullen met een interval van 1 jaar. Het effect van lichaamsbeweging op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven werd in de tijd geschat met behulp van longitudinale analysetechnieken.

Achtergronden deelnemers 
De response was 73% op het meetmoment 1 (n = 2.625), respectievelijk 83% (n = 1.643) en 82% (n = 1458) bij de tweede en derde meting. Fysieke activiteit was relatief stabiel over de tijd, waarbij 82% van de (ex-)patiëntenop alle meetmomenten voldeden aan de Nederlandse richtlijnen voor lichaamsbeweging (ten minste 150 minuten gemiddeld tot zwaar fysieke inspanning per week).

Multivariate analyse liet zien dat patiënten die voldeden aan de richtlijnen voor lichaamsbeweging over de tijd genomen gemiddeld 14 punten hoger scoorden op de schaal voor levenskwaliteit, 26 punten hoger op de fysieke; 24 op rolfunctie; 9 op de cognitieve,10 op emotionele en 15 hoger op sociaal functioneren schaal in vergelijking met (ex-)patiënten die niet voldeden aan de richtlijnen ( p <0,01).

Aandacht lichaamsbeweging
Olga Husson en collega's concluderen dat er een aanzienlijke, positieve associatie bestaat tussen lichaamsbeweging en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven die consistent is in de tijd voor overlevenden van dikkedarmkanker tot meer dan 2 jaar na de diagnose. Deze resultaten onderstrepen volgens de onderzoekers het belang om meer focus te leggen op het trainen van zorgverleners in ‘survivorship care' en strategieën om inactieve overlevenden van kanker weer fysiek actief te krijgen.

  • Olga Husson, Floortje Mols, Nicole P. M. Ezendam, Goof Schep, Lonneke V. van de Poll-Franse: ‘Health-related quality of life is associated with physical activity levels among colorectal cancer survivors: a longitudinal, 3-year study of the PROFILES registry'. 

Gerelateerd

Kwaliteit van leven darmkankeroverlevers in kaart in vijf klassen

Er is grote variatie in de kwaliteit van leven bij darmkankeroverlevers

De variatie in kwaliteit van leven bij patiënten die behandeld zijn aan darmkanker is groot. Om hier een beter beeld van te krijgen brachten Felix Clouth (Tilburg University, IKNL) en anderen de kwaliteit van leven in kaart in een model van vijf klassen, op basis van PROM-data uit de PROFILES-registratie. Ruim éénderde van de respondenten (37 procent) ervaart een hoge kwaliteit van leven na de behandeling. Waar in kwaliteit van leven wordt ingeboet, speelt comorbiditeit een belangrijke rol. In het nazorgtraject moet daar oog voor zijn. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in The Oncologist. 

lees verder

Lagere kwaliteit van leven voor kankeroverlevenden met cardiovasculaire ziekte

Overlevenden van kanker die ten tijde van de diagnose al hart- en vaatziekten hadden, rapporteren vaker een negatief effect op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het gaat hierbij onder meer om hun algehele kwaliteit van leven, fysiek functioneren en symptomen als vermoeidheid en dyspneu. Dat concluderen Dounya Schoormans (CoRPS, Tilburg University) en collega’s in Acta Oncologica. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat zorgverleners extra aandacht schenken aan deze kwetsbare groep overlevenden. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met mogelijke progressie van cardiovasculaire aandoeningen, aangezien oncologische behandelingen cardiotoxisch kunnen zijn.

lees verder