Bewegen heeft positief effect op welbevinden na dikkedarmkanker

Deze studie heeft tot doel de relatie op lange termijn te onderzoeken tussen lichaamsbeweging en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven onder overlevenden die behandeld zijn voor dikkedarmkanker. Personen die tussen 2000 en 2009 waren gediagnosticeerd met dikkedarmkanker en opgenomen in de kankerregistratie kwamen in aanmerking om deel te nemen aan deze studie. Allen ontvingen op drie momenten een uitnodiging om een Profiel-vragenlijst in te vullen met een interval van 1 jaar. Het effect van lichaamsbeweging op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven werd in de tijd geschat met behulp van longitudinale analysetechnieken.

Achtergronden deelnemers 
De response was 73% op het meetmoment 1 (n = 2.625), respectievelijk 83% (n = 1.643) en 82% (n = 1458) bij de tweede en derde meting. Fysieke activiteit was relatief stabiel over de tijd, waarbij 82% van de (ex-)patiëntenop alle meetmomenten voldeden aan de Nederlandse richtlijnen voor lichaamsbeweging (ten minste 150 minuten gemiddeld tot zwaar fysieke inspanning per week).

Multivariate analyse liet zien dat patiënten die voldeden aan de richtlijnen voor lichaamsbeweging over de tijd genomen gemiddeld 14 punten hoger scoorden op de schaal voor levenskwaliteit, 26 punten hoger op de fysieke; 24 op rolfunctie; 9 op de cognitieve,10 op emotionele en 15 hoger op sociaal functioneren schaal in vergelijking met (ex-)patiënten die niet voldeden aan de richtlijnen ( p <0,01).

Aandacht lichaamsbeweging
Olga Husson en collega's concluderen dat er een aanzienlijke, positieve associatie bestaat tussen lichaamsbeweging en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven die consistent is in de tijd voor overlevenden van dikkedarmkanker tot meer dan 2 jaar na de diagnose. Deze resultaten onderstrepen volgens de onderzoekers het belang om meer focus te leggen op het trainen van zorgverleners in ‘survivorship care' en strategieën om inactieve overlevenden van kanker weer fysiek actief te krijgen.

  • Olga Husson, Floortje Mols, Nicole P. M. Ezendam, Goof Schep, Lonneke V. van de Poll-Franse: ‘Health-related quality of life is associated with physical activity levels among colorectal cancer survivors: a longitudinal, 3-year study of the PROFILES registry'. 

Gerelateerd nieuws

Meerderheid darmkankerpatiënten wil terugkoppeling PROM-data

Terugkoppeling van PRO data kan helpen in het gesprek tussen arts en patient

‘Wijkt mijn kwaliteit van leven af ten opzichte van andere mensen die ook de diagnose darmkanker hebben gekregen?’ Of ‘zijn de klachten die ik heb afwijkend ten opzichte van anderen met dezelfde diagnose?’ Door individuele terugkoppeling van patiënt gerapporteerde uitkomsten kunnen mensen na hun darmkankerdiagnose antwoord krijgen op deze vragen. Maar zitten ze daar wel op te wachten?

lees verder

Samen beslissen over adjuvante chemotherapie bij stadium II en III darmkanker

Kwaliteit van leven bij adjuvante chemotherapie

De kwaliteit van leven is bij stadium II en III darmkankerpatiënten met adjuvante chemotherapie iets lager (0,04 op de Health Utility schaal) dan bij stadium II en III darmkankerpatiënten die geen adjuvante chemotherapie kregen na operatie. Het is één van de uitkomsten van het kosteneffectiviteitsonderzoek naar de behandeling van darmkankerpatiënten van Gabrielle Jongeneel, dat januari 2021 is gepubliceerd in The International Journal of Cancer.

lees verder