Beenmergonderzoek noodzakelijk voor stellen diagnose MDS en CMML

De diagnose van myelodysplastisch syndroom (MDS) en chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) is moeilijk, waardoor de registratie van deze aandoeningen niet altijd eenduidig is. Uit onderzoek van Avinash Dinmohamed (Erasmus MC) en collega’s blijkt dat DBC-informatie van MDS-patiënten die beenmergonderzoek ondergingen, overeenkomt met informatie in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Zonder bevestiging van de diagnose via beenmergonderzoek bestaat het risico van een verkeerde diagnose, onderregistratie en inadequate zorg. Daarnaast stellen de onderzoekers vast dat de meeste oudere patiënten met MDS of CMML, met of zonder beenmergonderzoek, geen behandeling krijgen.

Patiëntenpopulatie
De onderzoekers analyseerden gegevens van 3.681 patiënten met MDS en 235 patiënten met CMML in de leeftijd van 18 jaar en ouder afkomstig uit het Diagnose Behandeling Combinatie Informatie Systeem (DIS) tussen 2008 en 2010. Klinische informatie over deze patiënten was beschikbaar in het DIS. De DIS-gegevens werden vergeleken met gegevens over MDS en CMML uit de NKR.

Uitkomsten
De naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie van MDS en CMML volgens DIS-gegevens was hoger dan de incidentie in de NKR. Echter, bij bijna de helft van de DIS-patiënten bleek MDS en CMML gediagnosticeerd zonder beenmergonderzoek, terwijl beenmergonderzoek volgens internationale criteria noodzakelijk is om een juiste diagnose te kunnen stellen. De incidentie van MDS was 2,8 per 100.000 in DIS-patiënten die beenmergonderzoek ondergingen versus 3,3 per 100.000 op basis van de NKR. Voor patiënten met CMML was dit 0,2 per 100.000, respectievelijk 0,4 per 100.000. Afzien van behandeling was geassocieerd met een hogere leeftijd en afwezigheid van beenmergonderzoek, zowel bij patiënten met MDS (p <0,001 voor beide) als bij patiënten met CMML (p <0,033 voor beide).

Beenmergonderzoek noodzakelijk
Avinash Dinmohamed en collega’s komen tot de conclusie dat de incidentie op basis van DIS van MDS die met beenmergonderzoek bevestigd is vergelijkbaar is met de incidentie van MDS in de NKR. Een meerderheid van de oudere patiënten, met of zonder beenmergonderzoek, kreeg geen behandeling. Zonder bevestiging van de diagnose via een beenmergonderzoek bestaat volgens de onderzoekers het risico van een verkeerde diagnose en inadequate zorg bij zowel MDS als CMML.

  • Avinash G. Dinmohamed, Yvette van Norden, Otto Visser, Eduardus F.M. Posthuma, Peter C. Huijgens, Pieter Sonneveld, Arjan A. van de Loosdrecht en Mojca Jongen-Lavrencic: ‘The use of medical claims to assess incidence, diagnostic procedures and initial treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia in the Netherlands’.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl

Gerelateerd nieuws

Responsmonitoring bij CML kan veilig zonder cytogenetische test

Moleculaire monitoring is een betrouwbare methode om de respons te evalueren van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML). Dat betekent dat het routinematig uitvoeren van cytogenetisch onderzoek tijdens de behandeling van CML veilig achterwege kan blijven. Dat concluderen Inge Geelen (Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht) en collega’s. Voordeel van moleculaire monitoring is dat twijfelachtige classificaties voorkomen kunnen worden en dat er minder invasieve, voor de patiënt belastende, beenmergpuncties nodig zijn. Moleculaire monitoring is bovendien goedkoper. Cytogenetische herbeoordeling blijft echter nodig wanneer de moleculaire respons suboptimaal is. 

lees verder