Overleving patiënten met peniskanker niet gestegen

Uit een recente publicatie van dr. Rob Verhoeven et al. in the European Journal of Cancer blijkt dat de overleving van patiënten met peniskanker sinds 1990 niet is gestegen in Europa en de Verenigde Staten. Peniskanker is een zeldzame aandoening. Jaarlijks worden er in Nederland circa honderd mannen gediagnosticeerd met deze ziekte.

Doordat peniskanker zo zeldzaam is, zijn er maar weinig studies verricht, waarbij met behulp van data van grote aantallen patiënten de overleving van deze patiënten is berekend. Dr. Rob Verhoeven et al. combineerden daarom voor deze studie data van 12 Europese kankerregistraties en 9 Amerikaanse kankerregistraties. Door deze combinatie van registraties was het mogelijk om de overleving van patiënten met peniskanker te berekenen op basis van 5.117 patiënten.

Uit de studie blijkt dat de 5-jaars relatieve overleving in de periode 2002 - 2007 in Europa 70 procent bedroeg en 63 procent in de Verenigde Staten. Gedurende de periode 1990 - 2007 is de overleving van deze patiënten niet toegenomen. In de Verenigde Staten werd in dit tijdvak zelfs een, niet significante, afname van de overleving gezien. De studie laat verder zien dat de overleving van oudere mannen met peniskanker lager is dan bij jongere mannen met deze ziekte.

Gerelateerd nieuws

Structurele psychosociale ondersteuning nodig bij penis-, vulva-, vagina- en anuskanker

Patiënten met deze penis-, vulva-, vagina- en anuskanker blijken ontevreden over psychosociale ondersteuning en informatie over de emotionele impact van hun diagnose en behandeling, zo blijkt uit de SILENCE-studie. Jessy van Dongen en Lauren Eickholt onderzochten in deze studie door middel van kwalitatief onderzoek het taboe, stigma en communicatie bij de diagnoses anus-, penis-, vulva- en vaginakanker, waarbij ze zowel patiënten als stakeholders interviewden. Patiënten willen structureel psychosociale ondersteuning aangeboden krijgen, in het bijzonder op gebied van seksualiteit.

lees verder