Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen beschikbaar

De richtlijn 'Palliatieve zorg voor kinderen' heeft als doel om zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of levensbekortende ziekte vanaf het begin van het ziekteproces tot en met de stervensfase te verbeteren. Dit gebeurt door landelijke en multidisciplinaire samenwerking op het gebied van palliatieve zorg en door evaluatie van deze zorg. De plaats waar deze zorg gegeven wordt, kan wisselen: thuis, op een afdeling in het ziekenhuis, en soms op de Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of de Pediatrische Intensive Care Unit (PICU).

Voor de intensive-carebehandeling van prematuren/pasgeborenen worden speciale afspraken gemaakt, omdat de aanbevelingen over symptoombehandeling en organisatie van zorg niet zomaar op de genoemde patiëntengroep toepasbaar zijn.

Kijk voor de richtijn op pallialine

Gerelateerd

Start commentaarfase richtlijnen Palliatieve zorg bij kinderen

tiener wordt getroots

Onlangs zijn de zestien richtlijnen ‘Palliatieve zorg bij kinderen’ gezamenlijk de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijnen zijn verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen, zoals Stichting Kind en Ziekenhuis en de Patientenfederatie Nederland. Zij bekijken de richtlijnen kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 2 mei de tijd om de door hen verzamelde op- en aanmerkingen terug te sturen.

lees verder

Palliatieve Zorg Nederland en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg bundelen krachten

Bestuurders Jessica Bruijnincx en Esmé Wiegman van Palliatieve Zorg Nederland en bestuurder Meggi Schuiling-Otten van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg tekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Door de krachten van PZNL en het Kenniscentrum te bundelen, kunnen beide organisaties elkaar versterken en gebruik maken van elkaars kennis, kunde en ervaring op het gebied van palliatieve zorg. De gezamenlijke ambitie: ‘goede palliatieve zorg voor iedereen’, vormt de basis van deze samenwerking.

lees verder