Peter Prinsen

clinical data scientist 

Peter Prinsen werkt als clinical data scientist samen met collega Chiara Attanasio aan het FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) maken van de data in de NKR. Dit houdt onder andere in het maken van een catalogus met informatie over de items in de NKR voor zowel interne als externe gebruikers. Daarnaast behoort ook het plaatsen van een gedeelte van de NKR-data in een zogeheten common datamodel (het OMOP-CDM van OHDSI), wat (inter)nationale samenwerking en het combineren van verschillende databronnen voor onderzoek wordt vergemakkelijkt, tot het FAIR-project.

Peter Prinsen is van oorsprong natuurkundig en wiskundig ingenieur met een doctoraat in biofysica. Hij heeft negen jaar bij Philips Research gewerkt aan medische beeldvorming en het extraheren van informatie uit medische tekst met behulp van natural language processing.

Er is veel kennis binnen IKNL over de NKR maar die is erg verspreid: we moeten die kennis centraliseren en toegankelijk maken voor iedereen

Zie ook

Nieuws

EHDEN Database Catalogue makes NCR data available across Europe

Findable standardized data at scale in OMOP-CDM

Findable standardized data at scale in OMOP-CDM


As data partner of the European Health Data & Evidence Network EHDEN, IKNL has made NCR data available for research in the OMOP Common Data Model (OMOP-CDM) enabling and speeding up the generation of reliable evidence. The EHDEN project started in 2018 aiming to address the current challenges in generating insights and evidence from real-world clinical data at scale. It will be continued in the EHDEN Foundation.

 

lees verder

Aandachtsgebied(en)

 FAIR, standaardisatie van taal

Contact

E-mail
LinkedIn