Chantal Lammens

Chantal Lammens

senior adviseur oncologische zorg

Dr. Chantal Lammens is samen met dr. Miranda Velthuis aanspreekpunt voor vragen over en activiteiten betreffende het verbeteren van de zorg voor gevolgen van kanker. Zij is secretaris van de Taskforce Cancer Survivorship Care en het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg en maakt zich onder andere hard voor de implementatie van evidence based interventies en toegankelijke zorg voor gevolgen van kanker zonder financiële drempels.

Chantal heeft klinische psychologie gestudeerd en is gepromoveerd op de psychosociale impact van genetisch testen bij zeldzame kankers aan de UvA.  

Commissies 

Publicaties

 Zie Researcher ID voor een overzicht

Zie ook 

Projecten

Pilot Aanpassingsstoornis

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Tijdens de pilot Aanpassingsstoornis krijgen (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten (aanpassingsproblemen) de behandeling tijdelijk weer vergoed. Ook vindt onderzoek plaats naar de kosteneffectiviteit. Aan de hand van deze resultaten moet duidelijk worden of structurele vergoeding vanuit de basisverzekering haalbaar is.

lees verder

Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale multidisciplinaire netwerken.

lees verder
Nieuws

Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen 

netwerken

Onlangs verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek het artikel ‘Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen’. Oncologiezorgnetwerken zijn regionale of lokale netwerken van zorgverleners zoals diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen, die mensen met kanker dichtbij huis aanvullend behandelen. Het artikel pleit voor meer multidisciplinaire oncologiezorgnetwerken in Nederland om te komen tot een goed op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt, ook buiten de muren van het ziekenhuis. 

lees verder

Aandachtsgebied(en)
Kwaliteit van leven, survivorship care, psychsociale zorg, implementatie, bekostiging zorg voor gevolgen van kanker

Onderzoeksdomein
Kanker & Leven

Contactgegevens
E-mail
LinkedIn