Sterfte hersentumoren

De sterfte aan hersentumoren is hoog vanwege de geringe overlevingskansen bij veel types hersentumoren zoals hooggradige gliomen.

Onderstaande grafiek toont de primaire hersentumoren, inclusief gliomen en hypofysetumoren, en meningeomen (hersenvlieskanker).

Prognose sterfte tot en met 2032

In het rapport 'Kanker in Nederland: Trends en prognoses tot en met 2032' zijn prognoses over de sterfte van tumoren van het centraal zenuwstelsel opgenomen. Kanker van het centraal zenuwstelsel omvat hier kwaadaardige tumoren in de hersenen, de hersenvliezen, het ruggenmerg en de hersenzenuwen.

Het risico om te sterven aan kanker van het centraal zenuwstelsel schommelt in de afgelopen decennia. Schommelingen voor de millenniumwisseling zijn voornamelijk toe te schrijven aan veranderingen in de sterfteregistratie (al dan niet als kwaadaardig geclassificeerd) en net na de millenniumwisseling aan een verbetering in de behandeling van glioblastomen. Naar verwachting blijft het sterfterisico de komende jaren min of meer stabiel. Door de vergrijzing neemt het aantal sterfgevallen bij vrouwen toe van 438 in 2019 tot 495 in 2032. Onder mannen stijgt het aantal van 626 tot 735 sterfgevallen.

Meer informatie

Lees meer over de trends en prognoses van incidentie en prevalentie, en informatie over de behandeling en overleving van hersentumoren.