Onderzoek bij bot- en wekedelenkanker

De NKR-data zijn een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van IKNL, medisch specialisten en onderzoekers in academische en perifere ziekenhuizen analyseren deze data voor het optimaliseren van de zorg.

Juni 2020 bracht IKNL het Rapport Sarcomenzorg in Nederland (pdf) uit, waarin de incidentie, behandeling en overleving van sarcomen in beeld wordt gebracht. 

Twee recente voorbeelden van wetenschappelijke artikelen:

Zorgprofessionals die onderzoek willen uitvoeren met NKR-gegevens kunnen een verzoek tot gegevensaanvraag indienen bij IKNL.