Cijfers NET en NEC

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) legt diverse gegevens vast over de diagnostiek en behandeling van alle patiënten met kanker in Nederland. De NKR is sinds 1989 landelijk dekkend. IKNL beschikt over landelijke cijfers van het aantal nieuwe gevallen (íncidentie) en de overleving van NET en NEC.

De gegevens uit de NKR rapporteert IKNL aan ziekenhuizen, regionale oncologienetwerken en comprehensive cancer networks, zorginstellingen, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties (zorgdomein) en de wetenschap (publiek domein) en het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland (politiek domein).

NET en NEC

De registratie van NET en NEC gebeurt op basis van de pathologiegegevens en informatie uit medische dossier in de ziekenhuizen. Naast het type NET/NEC en de lokalisatie van de tumoren worden ook gegevens vastgelegd over onder andere het stadium van de ziekte en de behandeling. IKNL werkt aan uitbreiding van de registratie, waarbij meer details over behandeling en beloop van de ziekte worden vastgelegd. NET kenmerkt zich in een aantal gevallen door een langdurig behandeltraject. In de nabije toekomst zullen ook gegevens over dit lange follow-up-traject worden vastgelegd in de NKR.

NET van het maag-darmkanaal in 2032

Het aantal kankerdiagnoses neemt de komende decennia toe. Dat komt zowel door vergrijzing als leefstijl. In het rapport ‘Kanker in Nederland, Trends en prognoses tot en met 2032’ staan de prognoses van diverse kankersoorten op een rij, ook voor NET van het maag-darmkanaal.

Naar het rapport 

Bekijk de samenvatting

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van aanvullende gegevensverzameling door de NKR of ondersteuning bij verbeterprojecten? Neem dan contact op met Eline de Heus (junior onderzoeker) of Otto Visser (hoofd kankerregistratie).