Samenwerking IKNL en Performation voor snel-lerend zorgsysteem in hemato-oncologie

IKNL en Performation gaan een samenwerking aan om te komen tot een snel-lerend zorgsysteem. Het doel is om sneller te leren van hoe patiënten reageren op behandelingen. Aan de hand van die inzichten kunnen behandelingen voor patiënten in de toekomst worden verbeterd. Daartoe tekenden deze partijen vandaag een ‘Overeenkomst Partnership Rapid Learning’.

26 AUGUSTUS 2021

Binnen de partnership werken IKNL en Performation aan een methodiek om in eerste instantie voor hematologische kankersoorten de effecten van (nieuwe) geneesmiddelen al vroeg na de start van de behandeling te kunnen volgen. Door sneller duidelijk te krijgen voor welke groepen patiënten een behandeling werkt en met welke patiëntenkenmerken dit te maken heeft, kunnen hematologen behandeling-op-maat mogelijk verbeteren. Realtime monitoring is daarbij een krachtig en noodzakelijk instrument omdat daarmee vroeg in het behandeltraject inzicht wordt verkregen in de effectiviteit en toxiciteit van een behandeling. Groepsgewijze analyse geeft vervolgens de mogelijkheid om beslissingen te nemen over het nut van nieuwe, veelal dure geneesmiddelen.

De eerste pilots worden uitgevoerd in de hemato-oncologie. Deze worden vormgegeven in overleg met de beroepsgroep van hematologen (HOVON en NVvH), patiëntenvereniging Hematon, het Zorginstituut Nederland en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Parallel hieraan zetten we ook pilots op in de solide-oncologie.

Kankerregistratie

Met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) volgt IKNL al ruim dertig jaar de zorg voor patiënten met kanker. De kankerregistratie is een rijke bron van betrouwbare en relevante gegevens van patiënten met kanker. Deze omvat informatie over diagnostiek, diagnose, tumorkarakteristieken en behandeling, ongeacht de behandellocatie. Voor steeds meer kankersoorten worden er vervolgbehandelingen geregistreerd en zijn er ook gegevens beschikbaar over de eventuele terugkeer van ziekte. De kankerregistratie levert daarmee een schat aan wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten op die van waarde zijn voor de praktijk. Inzichten waarmee de zorg voor patiënten en hun kwaliteit van leven kan worden verbeterd.

Performation

De zorg optimaal besturen met behulp van data. Dat is waar Performation in ondersteunt. Met name op het gebied van capaciteitsmanagement, financiën, zorgregistratie en managementinformatie. Met meer dan honderd professionals ondersteunt Performation zorgorganisaties in de dagelijkse besturing. Dat doet ze aan de hand van slimme tools in combinatie met consultancy.

IKNL en Performation hebben elkaar gevonden in de gedeelde ambitie om met wetenschappelijk onderzoek sneller het effect van nieuwe geneesmiddelen inzichtelijk te maken en de zorg voor patiënten hiermee te verbeteren.