Europees certificaat voor OncoZON

Europees kwaliteitskeurmerk voor MUMC+, OncoZon en IKNL

Het Maastricht UMC+ heeft als eerste academische ziekenhuis in Nederland het certificaat Comprehensive Cancer Centre gekregen van de Organisation of European Cancer Insititutes (OECI). Het kwaliteitskeurmerk is vijf jaar geldig en houdt in dat het ziekenhuis oncologische zorg, onderwijs en onderzoek op hoog niveau aanbiedt. IKNL geeft in opdracht van OECI uitvoering aan dit accreditatieprogramma. 

3 JUNI 2021

Het Maastricht UMC+ is de academische partner binnen het Oncologische Netwerk Zuidoost Nederland (OncoZON) waarin met acht andere ziekenhuizen en een radiotherapeutisch instituut nauw wordt samengewerkt. 

Bernd Kremer, medisch directeur van het Maastricht UMC+ Oncologie Centrum en voorzitter van OncoZON: ‘Deze certificering is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling voor de zorg aan patiënten in onze regio en ver daarbuiten. OECI vermeldt dan ook in het rapport dat deze samenwerking heeft geleid tot een innovatieve en dynamische organisatie - een frontrunner - die onderzoek en kennis stevig integreert in de klinische praktijk. Daaraan ten grondslag ligt een sterke visie die focust op overleven met functiebehoud. Zorg, onderzoek en ondersteuning zijn volgens de OECI helder georganiseerd rondom de ‘patient journey’. Het traject dat patiënten afleggen van verwijzing tot follow-up . Om de best mogelijke zorg te realiseren is op alle niveaus patiëntenparticipatie verankerd. Van samen beslissen over een behandeling tot meebeslissen over toekomstig beleid, bijvoorbeeld door patiëntvertegenwoordiging in de Oncologiecommissie.’

Het MUMC+ werkt binnen OncoZON samen met het Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius, Maastro, Maxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland. 
Andere centra die als lid zijn aangesloten bij de OECI in Nederland zijn het Erasmus MC, Radboudumc, UMC Groningen, Rijnstate Arnhem en IKNL. Het Antoni van Leeuwenhoek kreeg in 2017 als eerste Nederlandse ziekenhuis dit prestigieuze certificaat.