Uitnodiging tot het indienen van posterabstract voor NKR symposium

Op dinsdag 4 oktober vindt het NKR symposium met onderwerp 'Kanker in 2032' plaats van 12:00 – 17:30 in Tivoli Vredenburg. Onderzoekers worden hierbij uitgenodigd om een voorstel voor een posterpresentatie in te dienen rondom het thema passende kankerzorg in 2032. 

Tijdens het NKR symposium wordt het trendrapport 'Kanker in 2032' gelanceerd. Dit rapport toont een grote toename van diagnoses, van aantal mensen dat leeft met of na kanker en van behoefte aan palliatieve zorg. Dit staat in lijn met de missie van IKNL om de impact van kanker te verminderen door inzet op de volgende gebieden: preventie, overleving, kwaliteit van leven, participatie in de maatschappij en waardig sterven.

Sluit uw onderzoek of project aan op (een van) deze thema's? U bent van harte welkom om een abstract voor een poster in te dienen.

Postersessie

De posters worden opgehangen in een speciale ruimte hiervoor in Tivoli. De posters zullen tijdens de lunch gepresenteerd worden. De winnaar van de postersessie presenteert later op de middag de poster voor de plenaire zaal. Dit geeft een mooie mogelijkheid om te laten zien hoe het betreffende onderzoek bijdraagt aan het reduceren van de impact van kanker in 2032.  

Deadline

Mail vóór vrijdag 02 september 17:00 uur een abstract naar n.clement@iknl.nl én e.oymans@iknl.nl met het onderwerp 'Abstract indiening NKR symposium 2022'.

Vereisten abstract

Het abstract heeft maximaal 300 woorden met de volgende onderverdeling in kopjes: 

  • Onderliggend(e) probleem of vraag 
  • Methoden 
  • (Verwachte) resultaten 
  • Conclusie 
  • Hoe draagt dit onderzoek/project bij aan het reduceren van de impact van kanker in 2032?

De abstracts (en posters) mogen zowel in het Nederlands als Engels zijn.

Selectie

Bij veel inzendingen maakt een kleine commissie op basis van de abstracts en beoogde diversiteit van de onderwerpen een selectie. 

Bekijk het programma van het NKR symposium