Open potje dat urine met bloedsporen bevat

Bewustwording van blaaskanker zorgwekkend laag

Europa heeft een van de hoogste incidenties van blaaskanker ter wereld. En dat terwijl bijna 60% van de volwassenen niet bekend is met blaaskanker, of weet hoe ernstig het kan zijn. In ‘urology week’ - de laatste week van september - riep de European Association of Urology (EAU) dan ook op tot meer aandacht voor het belang van een vroege diagnose van blaaskanker.

Blaaskanker: de vergeten kanker

Europa kent een hoge incidentie van blaaskanker. Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 mensen deze diagnose. Dit maakt blaaskanker de vijfde meest voorkomende kankersoort in Europa. Toch is de kennis over de ziekte alarmerend laag. 

Uit een recente survey blijkt dat bijna 60% van de Europese volwassenen niet bekend is met blaaskanker of niet weet niet hoe serieus deze diagnose kan zijn. Ook geeft 55% aan niet te weten dat een veranderde kleur van urine of bloed in de urine kan wijzen op blaaskanker. Driekwart van de ondervraagden controleert niet regelmatig de urine. Daarbij toont het onderzoek aan dat volwassenen niet bereid zijn om medisch advies in te winnen, zelfs als ze de symptomen wél opmerken. En dat terwijl een vroege diagnose van blaaskanker het sterftecijfer zal verlagen: patiënten die in stadium 1 gediagnosticeerd zijn hebben een kans van 80% op vijfjaarsoverleving, vergeleken met 40% in stadium 3.  

Meer aandacht voor het belang van een vroege diagnose van blaaskanker  

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er dringend behoefte is aan meer aandacht voor zowel de symptomen als een vroege diagnose van blaaskanker.

Bekijk het nieuwsbericht 'Bladder cancer: the forgotten cancer' voor meer informatie en aanbevelingen over het herkennen van blaaskanker.