Overleving van patiënten met tumor in hoge urinewegen afgelopen 25 jaar niet verbeterd

Recent onderzoek toont aan dat de incidentie van een tumor in de hoge urinewegen in Nederland tussen 1993 en 2017 met meer dan 50% is toegenomen, terwijl de relatieve overleving gelijk bleef. Dit publiceert een team van onderzoekers in het World Journal of Urology. Preventieve maatregelen tegen blootstelling aan risicofactoren, vroege detectie van ziekte en effectievere behandelmethoden zijn nodig om de overleving van patiënten met deze vorm van kanker verbeteren.

De onderzoekers brachten de trends in incidentie, behandeling en overleving van patiënten met een urotheelcarcinoom in de hoge urinewegen (urineleiders en nierbekken) tussen 1993 en 2017 in kaart met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfers werden berekend, gestratificeerd naar leeftijd, geslacht, kalenderperiode en ziektestadium. Onderzoekers gebruikten de relatieve overleving als benadering voor kankerspecifieke overleving.  

Incidentie gestegen, overleving niet 

In totaal zijn tussen 1993 en ruim 13.000 patiënten gediagnosticeerd met een tumor in de hoge urinewegen. De voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie steeg van 2,0 per 100.000 naar 3,2 in 2017 per 100.000 persoonsjaren. De toename in de incidentie was te zien in alle ziektestadia met uitzondering van invasieve, gelokaliseerde ziekte (T1-T2). De sterkste toename in incidentie vond plaats in oppervlakkige- (Tis/Ta) en gemetastaseerde (M+) tumoren; een toename van respectievelijk 0,6 naar 1,2 per 100,000 en 0,1 naar 0,4 per 100,000 persoonsjaren. De verhouding man:vrouw bleef over de tijd constant (2:1). De vijfjaars relatieve overleving was ongeveer 57% en is door de tijd heen niet verbeterd. Ook de behandeling van tumoren van de hoge urinewegen bleef grotendeels hetzelfde. Wel nam het aantal niersparende operaties en het gebruik van perioperatieve blaasspoelingen met chemotherapie in recentere jaren toe.  

Preventieve maatregelen noodzakelijk voor verbetering overleving 

De cijfers laten zien dat sinds 1993 de voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie van tumoren in de hoge urinewegen in Nederland fors is toegenomen. De relatieve overleving bleef gedurende deze 25 jaar onveranderd. Volgens de onderzoekers zijn preventieve maatregelen tegen blootstelling aan risicofactoren (zoals roken), vroege detectie van ziekte en effectievere behandelmethoden nodig om de prognose van patiënten met deze vorm van kanker verbeteren. 

Bron 

  • van Doeveren, T., van der Mark, M., van Leeuwen, P. J., Boormans, J. L., & Aben, K. K. (2021). Rising incidence rates and unaltered survival rates for primary upper urinary tract urothelial carcinoma: a Dutch population‐based study from 1993 to 2017. BJU international, 128(3), 343.