PATTERN: Adjuvante chemotherapie op maat bij stadium II dikkedarmkanker

PATTERN: Adjuvante chemotherapie op maat bij stadium II dikkedarmkanker

Artsen en ontwikkelaars van het Decision Modeling Center van VUmc zijn bezig met het ontwikkelen en testen van een beslismodel (PATTERN) om nauwkeuriger te kunnen bepalen welke patiënten met stadium II dikkedarmkanker baat kunnen hebben bij adjuvante chemotherapie. Een nauwkeurige selectie van patiënten is hierbij van groot belang. Enerzijds om optimale overlevingskansen te bieden; anderzijds om toxiciteit van onnodige chemotherapie te voorkomen.

De huidige selectie van patiënten met stadium II dikkedarmkanker die in aanmerking komen voor adjuvante chemotherapie gebeurt nog grotendeels op basis van klinische en pathologische factoren. In recente jaren zijn daar moleculaire technieken aan toegevoegd om de prognostische classificatie te verbeteren. In de PATTERN-studie (Personalized Adjuvant TreaTment in eaRly stage coloN cancer) wordt daarom een beslismodel ontwikkeld en geëvalueerd voor het verbeteren van de selectie van patiënten met stadium II dikkedarmkanker die baat kunnen hebben bij adjuvante chemotherapie. Hierbij wordt gekeken naar de gezondheidswinst op lange termijn en de doelmatigheid van nieuwe, moleculaire selectiestrategieën.

PATTERN-beslismodel

In het PATTERN-beslismodel worden data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) gebruikt om patronen van terugkeer van de ziekte en overleving te schatten. Vervolgens hebben de ontwikkelaars het model uitgebreid met schattingen van het effect van adjuvante chemotherapie met data uit klinische trials en de prognostische waarde van biomarkers (MSS- en BRAF/KRAS-status). Ook zijn schattingen voor de kwaliteit van leven geïntegreerd met gegevens uit het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC).

Simulaties

Via de NKR zijn de volgende patiënt- en tumorkenmerken opgenomen in PATTERN: leeftijd, TNM-stadium, aantal onderzochte lymfeklieren, lokalisatie van de dikkedarmtumor en biomarkerstatus van de patiënt. In totaal zijn 216 patiëntprofielen opgenomen in het model. Hiermee kan het ziekteproces van een representatief Nederlands cohort patiënten met stadium II dikkedarm kanker worden gesimuleerd. Bijvoorbeeld of alle patiënten of een selectie patiënten adjuvante chemotherapie krijgen. Daarbij kunnen allerlei behandelcriteria in detail worden gespecificeerd, zoals monotherapie met fluoropyrimidine, combinatietherapie, behandelduur, etc.

Selectiestrategieën

De ontwikkelaars zijn momenteel bezig om inschattingen te maken met het PATTERN-beslismodel van de gezondheidseffecten op lange termijn en doelmatigheid van selectiestrategieën op basis van mismatch repair (MMR) en BRAF- en (K)RAS-testen. Hieraan worden later ook nog selectiestrategieën toegevoegd gebaseerd op specifieke moleculaire subtypes. De uitkomsten van deze evaluaties zullen vervolgens vergeleken worden met de uitkomsten van zorg in de klinische praktijk volgens de huidige richtlijnen.