Overleving adolescenten en jongvolwassenen met hodgkinlymfoom sterk verbeterd

Overleving adolescenten en jongvolwassenen met hodgkinlymfoom sterk verbeterd

De overlevingskansen bij adolescenten en jong volwassenen zijn in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Bij kinderen met dezelfde ziekte was de prognose al goed en is stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van  het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Ardine Reedijk, die het onderzoek uitvoerde met onder andere kinderoncoloog Auke Beishuizen en epidemioloog Henrike Karim-Kos, maakte voor het onderzoek gebruik van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In de studie,  gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift British Journal of Haematology, komt naar voren dat de overlevingskansen bij hodgkinlymfoom voor adolescenten (15-17 jaar) zijn gestegen van 84% begin jaren negentig naar 96% in de laatst gemeten periode, 2010-2015. Voor jong volwassenen tussen 18 en 24 jaar steeg de overleving van 90% naar 97%. Bij kinderen (<18 jaar) met hodgkinlymfoom was de overleving al hoog, en is nu 98%

Nieuwe gevallen

De incidentie (het aantal nieuwe gevallen) van Hodgkin lymfoom is iets toegenomen onder jong volwassenen sinds de jaren negentig. Dit komt overeen met de stijgende trend die zichtbaar is voor kanker in het algemeen. Een verklaring voor de toename in incidentie hebben de onderzoekers nog niet. Denkbare invloeden, zoals moderne diagnostische middelen en mogelijke toename in infecties van het Epstein-Barr virus of HIV lijken de toename niet te verklaren. Nieuwe diagnostische middelen hebben wel gezorgd voor een betere stadiering van de ziekte.

Behandeling

Patiënten met hodgkinlymfoom hebben relatief goede overlevingskansen, maar kunnen te maken krijgen met de nadelige effecten van de gegeven therapie in hun latere leven. Voorgaande onderzoeken hebben deze zogeheten langetermijneffecten aangetoond, zoals hartschade, verminderde vruchtbaarheid en het krijgen van een nieuwe tumor. In deze studie vonden de onderzoekers dat er in recente jaren minder vaak radiotherapie is gegeven en vaker behandelingen met uitsluitend chemotherapie. Daarnaast worden jongere patiënten tussen 15 en 17 jaar worden vaker doorverwezen naar een kinderoncologisch centrum.

Overlijden

De onderzoekers stellen in de studie dat er aantoonbare vooruitgang is geboekt in het behandelen van hodgkinlymfoom bij jonge mensen tussen 15 en 24 jaar. De kans op overlijden daalt jaarlijks met 3 tot 6 procent per jaar in deze leeftijdsgroep. Voor kinderen was dit al zeer laag. Of jongeren tussen 15 en 17 jaar behandeld zijn op de afdeling kinder- of volwassenoncologie had geen invloed op de overlevingskansen. 

Conclusie en verder onderzoek

Het voorkomen van hodgkinlymfoom onder kinderen bleef relatief stabiel sinds 1990. De prognose voor kinderen tot en met 14 jaar was al goed: 98% van deze kinderen is momenteel 5 jaar na diagnose nog in leven. Dat is op dit moment ook het geval voor jonge mensen tussen 15 en 24 jaar, van wie de 5-jaarsoverleving significant verbeterde sinds begin jaren ’90. Het blijft echter wel van belang om de effecten van behandeling op lange termijn ook in de toekomst in de gaten te houden.

Actuele informatie over het optreden van kanker én de overlevingskansen is niet alleen belangrijk om nieuwe behandelingen te evalueren, maar kan ook worden gebruikt door artsen om kinderen en hun ouders te informeren en te adviseren over up-to-date prognoses.