jonge man aan beeldscherm

NKR monitort impact COVID-19-pandemie op uro-oncologische zorg

Op dit moment wordt de reguliere zorg weer afgeschaald vanwege de tweede COVID-19-golf. Naast afname en uitstel van het aantal kankerdiagnoses zijn andere effecten op de oncologische zorg nog grotendeels onbekend. Welk effect heeft uitstel of aanpassing van de zorg op de uitkomsten van behandeling? Deze en andere vragen kunnen in de toekomst worden beantwoord op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

In nauwe samenwerking met alle belanghebbenden wordt de impact van COVID-19-pandemie onderzocht als onderdeel van een door ZonMw gefinancierd onderzoek. Om die reden wordt op dit moment voorrang gegeven aan de registratie van prostaat- en blaaskanker in de eerste helft van 2020.

Prioritering NKR

Om de actualiteit van data in de NKR te verbeteren, is in 2017 besloten om tijdelijk een deel van de prostaatkankerregistraties te 'laten liggen', zodat voorrang gegeven kon worden aan de registratie van nieuwe kankerdiagnoses in incidentiejaar 2018 (waaronder ook prostaatkanker). Omdat de ontbrekende data van 2017 uiteindelijk ook onderdeel van de NKR moeten worden, is begin oktober 2020 een landelijke prostaatkankerweek gehouden bij IKNL. Inmiddels zijn bijna 4.000 prostaatkankerregistraties gedaan, waarmee incidentiejaar 2017 nu volledig is afgerond. Ook is een groot deel van de diagnoses in 2019 geregistreerd.

Op grond van de wens om de effectiviteit en efficiëntie van de NKR verder te verhogen, neemt IKNL het hele registratieproces onder de loep. Tijdens deze evaluatie wordt extra aandacht geschonken aan de wijze van verzamelen en vastleggen van data om de kwaliteit van de data te verbeteren. Continu verbeteren en monitoren van de NKR draagt bij aan betrouwbare data die steeds dichter aansluiten op de actualiteit.

  • Meer informatie over de registratie van prostaatkanker is verkrijgbaar bij Denise Plönissen.