Patiënt op hometrainer

E-learning Bewegen bij kanker voor verpleegkundigen

Voor mensen met kanker is het wenselijk dat ze in een vroeg stadium worden gewezen op het belang van bewegen en de mogelijkheden hierbij. Om verpleegkundigen hierbij handvatten te geven is de e-learning Bewegen bij kanker ontwikkeld door Noordhoff in samenwerking met V&VN Oncologie en IKNL, namens de partners van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ).

In een interview met Kim van Leeuwen, senior oncologieverpleegkundige (Haga Ziekenhuis), lid themawerkgroep Psychosociale zorg V&VN Oncologie en betrokken bij de ontwikkeling van deze e-learning, wordt duidelijk wat de rol van verpleegkundigen is in het stimuleren van bewegen bij kanker.

Klachten voorkomen en beperken door bewegen

verpleegster in stoelBewegen tijdens en na kanker heeft positieve effecten op een aantal (late) gevolgen van kanker bij mensen die leven met en na kanker, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid. Door hierop te anticiperen, tijdig de juiste zorg in te zetten, te adviseren en informeren kunnen klachten zo veel mogelijk beperkt of zelfs voorkomen worden.
Kim van Leeuwen benadrukt hierbij de belangrijke rol van verpleegkundigen: ‘Zij zijn vaak één van de eerste zorgverleners waar mensen contact mee hebben als ze de diagnose kanker krijgen. Hierdoor hebben verpleegkundigen een signalerende functie. Zij kunnen op dat moment en later in het traject informatie geven over het bewegen. Ook kunnen zij verwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners, zoals de fysiotherapeut. Vanuit de V&VN Oncologie vinden wij het belangrijk dat kennis en ervaring gedeeld wordt met professionals. Er was nog geen e-learning op het gebied van bewegen en kanker voor verpleegkundigen. De e-learning Bewegen bij kanker is ontwikkeld voor verpleegkundigen om hen praktische handvatten en methoden aan te reiken om met bewegen bij kanker in de praktijk aan de slag te gaan’.

Inhoud e-learning

De e-learning Bewegen bij kanker is gericht op bewegen tijdens alle fases van het zorgtraject bij kanker. 'Naast de praktische methoden en handvatten om met de bewegen aan de slag te gaan, leren verpleegkundigen met de e-learning hoe ze bewegen en het belang ervan bespreekbaar kunnen maken in de spreekkamer', legt Van Leeuwen uit. ‘Ook leren ze met de e-learning wanneer er moet worden doorverwezen en naar wie. Niet altijd zijn alle verwijsmogelijkheden bekend bij verpleegkundigen. Daarom krijgen verpleegkundigen met de e-learning informatie over goede en onderbouwde websites waarnaar je mensen met kanker kunt verwijzen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen veel beter herstellen als ze blijven bewegen. Het advies is: matig intensieve training (minstens 150 minuten per week), spier– en botversterkende oefeningen (twee maal per week), gecombineerd met balansoefeningen (voor ouderen) en het voorkomen van veel stil zitten. Ook lijkt bewegen onder begeleiding het meest effectief te zijn. Dat is wat in de e-learning benadrukt wordt’,  aldus Van Leeuwen.

Aansluiting bij Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Naast de eerdergenoemde betrokken partijen, zijn bij de ontwikkeling van de e-learning ook een ervaringsdeskundige van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en een oncologiefysiotherapeut namens de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie en Lymfologie betrokken. De e-learning Bewegen bij kanker sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen.

Meer informatie

De e-learning Bewegen bij kanker is gratis voor leden van de V&VN Oncologie. De kosten voor niet-leden is €30. De e-learning is geaccrediteerd door de V&VN met 1 punt.
Voor meer informatie en deelname: bekijk de ZorgPad Professional catalogus.

Naast de e-learning Bewegen en kanker is er ook een e-learning en een masterclass Psychosociale zorg voor verpleegkundigen ontwikkeld. In de masterclass wordt ook aandacht besteed aan bewegen bij kanker.

Gerelateerd nieuws

Studie naar gebruik parenterale voeding bij AML-patiënten

Studie naar gebruik parenterale voeding bij AML-patiënten

Uitzonderlijk gebruik van parenterale voeding bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) hangt  samen met groter en ernstiger gewichtsverlies vergeleken met het gebruik van parenterale voeding zodra patiënten zelf niet meer in staat zijn voldoende te eten. Dat blijkt uit onderzoek van Rianne van Lieshout (Máxima MC, Veldhoven) en collega’s. Zij adviseren de serum leverwaarden van AML-patiënten te monitoren; met name bij het geven van  parenterale voeding bij patiënten met reeds verhoogde serum leverwaarden aan het begin van de behandeling.

lees verder